Belasting op ontbreken van parkeerplaatsen en/of fietsstallingen

Datum bekendmaking vrijdag 23 december 2022 Datum zitting dinsdag 20 december 2022 Gemeenteraad

Voor de aanslagjaren 2023 tot en met 2025 wordt een éénmalige belasting geheven op ontbrekende autoparkeerplaatsen en/of fietsenstallingen. Dit belastingreglement is van toepassing op elke
omgevingsvergunning (nieuwbouw, herbouw, verbouwing), waarvan de aanvraag plaatsvindt na de inwerkingtreding van dit reglement.

Het aantal parkeerplaatsen of fietsenstallingen wordt berekend overeenkomstig de parkeernorm bepaald in de geïntegreerde gemeentelijke stedenbouwkundige verordening, verkavelingsvoorschriften, de bijzondere plannen van aanleg en/of ruimtelijke uitvoeringsplannen.

De belasting wordt vastgesteld op 10.000 euro per ontbrekende autoparkeerplaats en 500 euro per ontbrekende fietsenstalling.

Naar top