Bekendmakingen openbaar onderzoek omgevingsvergunningen

Conform art. 21 van het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning dient de stad Sint-Truiden de tekst van de bekendmaking van het openbaar onderzoek over de omgevingsvergunningsaanvragen 30 dagen te publiceren.

De vergunningsaanvraag wordt tijdens deze periode digitaal ter inzage gesteld van het publiek in het stadskantoor, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden en op www.omgevingsloket.be. U kan het dossier raadplegen tijdens de openingsuren en dit bij het eerstelijnsloket omgeving op de gelijkvloerse verdieping.

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen analoog worden gericht door middel van een aangetekend schrijven, via afgifte tegen ontvangstbewijs of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

In onderstaande lijst vindt u de aanvragen terug die ter inzage liggen in functie van het openbaar onderzoek.
 

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV_2019147335: de heer Yoeri Bousmans; slopen van de bestaande constructie en nieuwbouw van een veranda - bekendgemaakt op de website op 15/01/2020

Door de heer Yoeri Bousmans, Runkelen-Dorp 127 te 3803 Sint-Truiden, is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft een aanvraag tot slopen van de bestaande constructie en nieuwbouw van een veranda.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Reden openbaar onderzoek: Werken worden uitgevoerd op de perceelsgrens.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Runkelen-Dorp 127 te 3803 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 8, sectie A, perceel 48M. Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 23 januari 2020 tot en met 21 februari 2020.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV_2019144660: de heer Danny Tits; regularisatie van tuinhuis en verhardingen, plaatsen van een omheining en het slopen van de veranda - bekendgemaakt op de website op 16 januari 2020

Door de heer Danny Tits, is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft een aanvraag tot regularisatie van tuinhuis en verhardingen, plaatsen van een omheining en het slopen van de veranda.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Reden openbaar onderzoek: De te regulariseren tuinberging is gelegen in agrarisch gebied.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Gorsem-Dorp 91 te 3803 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 7, sectie A, perceel 149M. Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 23 januari 2020 tot en met 21 februari 2020.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV_2019138586: de heer Joeri Dautzenberg; nieuwbouw van een ééngezinswoning - bekendgemaakt op de website op 16/01/2020

Door de heer Joeri Dautzenberg, is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft een aanvraag tot nieuwbouw van een ééngezinswoning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Reden openbaar onderzoek: afwijkingen op de verkavelingsvoorschriften

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Terwouwenstraat 25 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 9, sectie B, perceel 215P. Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 24 januari 2020 tot en met 22 februari 2020.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV_2019153601: de heer Pascal Germys; verbouwing en uitbreiding van een woning - bekendgemaakt op de website op 17-01-2020

De heer Pascal Germys heeft een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Het betreft een aanvraag tot verbouwing en uitbreiding van een woning.

Reden openbaar onderzoek: aanvragen waarbij scheimuren of muren, die in aanmerking komen voor mandelig- of gemene eigendom, worden opgericht, uitgebreid of afgebroken.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Luikersteenweg 284 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 11, sectie A, perceel 241A2. Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van
24 januari 2020 tot en met 22 februari 2020.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV_2020000726: de heer Jos Piérard - herbouw/nieuwbouw van 7 appartementen en 1 handelsruimte - bekendgemaakt op de website op 17-01-2020

De heer Jos Piérard, heeft een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Het betreft een aanvraag tot herbouw/nieuwbouw van 7 appartementen en 1 handelsruimte.

Reden openbaar onderzoek: afwijking RUP - slopen van een waardevol pand

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Diesterstraat 14A, Diesterstraat 16 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 1, sectie H, perceel 920B, 921B.

Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 24 januari 2020 tot en met 22 februari 2020.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV_2019141741: de heer Bart Peetermans en mevrouw An Forier; slopen van de woning - bekendgemaakt op de website op 20 /01/2020

Door de heer Bart Peetermans en mevrouw An Forier, Stippelstraat 60 te 3800 Sint-Truiden, is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft een aanvraag tot slopen van de woning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Reden openbaar onderzoek: werken worden uitgevoerd aan de perceelsgrens.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Hofstraat 19 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 13, sectie B, perceel 320E.

Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 27 januari 2020 tot en met 25 februari 2020.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV_2019155187: Immo Meinstraat; verbouwen van een handelshuis - bekendgemaakt op de website op 21/01/2020.

Door Immo Meinstraat, Grote Steenweg 251 te 3454 Geetbets, is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een handelshuis.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek: afwijking op de voorschriften van het RUP, betreft een waardevol pand.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Meinstraat 3 (na hernummering nr.5) te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie H, perceel 422_.

Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 27 januari 2020 tot en met 25 februari 2020.

 

Bekendmaking beperkt openbaar onderzoek: OMV_2019161093: mevrouw Stephanie Grossar; verbouwen en renoveren van een woning - bekendgemaakt op de website op 21/01/2020

Door mevrouw Stephanie Grossar, is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft een aanvraag tot verbouwen en renoveren van een woning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Reden beperkt openbaar onderzoek: werken op de perceelsgrens

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Tichelrijstraat 24 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 2, sectie D, perceel 739C. Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 29 januari 2020 tot en met 27 februari 2020.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV_2019154863: de heer Wesley Vanheers; slopen van de bestaande bebouwing en de nieuwbouw van vijf woningen en vijf appartementen - bekendgemaakt op de website op 21/01/2020

Door de heer Wesley Vanheers is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft een aanvraag tot slopen van de bestaande bebouwing en de nieuwbouw van vijf woningen en vijf appartementen.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Reden openbaar onderzoek: afwijkingen op het RUP

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Driewilgenstraat 34 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als afdeling 13, sectie B, perceel 299S2. Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 28 januari 2020 tot en met 26 februari 2020.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV_2019142294: mevrouw Annemie Moers; regularisatie appartementsgebouw - bekendgemaakt op de website op 21/01/2020

Door mevrouw Annemie Moers is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft een aanvraag tot regularisatie appartementsgebouw.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Reden openbaar onderzoek: Werken in de perceelsgrens.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kazelstraat 20 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als afdeling 2, sectie D, perceel 636V2. Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 28 januari 2020 tot en met 26 februari 2020.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV_2019162629: mevrouw Marjan De Groot; verkaveling voor 19 loten - bekendgemaakt op de website op 22-01-2020

Mevrouw Marjan De Groot, heeft een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning.

Type handelingen: verkavelen van gronden

Het betreft een aanvraag tot een verkaveling voor 19 loten.

Reden openbaar onderzoek:

  • de aanvraag valt onder de bouwaanvragen, die moeten openbaar gemaakt worden volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsaanvragen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging d'Oyestraat 36, d'Oyestraat 58, d'Oyestraat 60 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 9, sectie C, perceel 807L, 823A2, 823B2, 823D, 823E, 823F, 823G, 823H, 823K, 823L, 823M, 823N, 823P, 823R, 823S, 823T, 823V, 823W, 823X, 823Y, 823Z.

Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 28 januari 2020 tot en met 26 februari 2020.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV_2019144581: de heer Peter Jean Driesen en mevrouw Katleen Koekelbergh; nieuwbouw carport en de regularisatie van de bijbouw, garage en tuinbergingen - bekendgemaakt op de website op 22/01/2020

Door de heer Peter Jean Driesen en mevrouw Katleen Koekelbergh, is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft een aanvraag tot nieuwbouw carport en de regularisatie van de bijbouw, garage en tuinbergingen.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Reden openbaar onderzoek: afwijkend op de verkaveling.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kortenbosstraat 74 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 2, sectie B, perceel 488B. Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 30 januari 2020 tot en met 28 februari 2020.

 

Bekendmaking beperkt openbaar onderzoek: OMV_2019149222: de heer Raf De Greef; regularisatie van de tuinaanleg achter de woning - bekendgemaakt op de website op 22/01/2020

Door de heer Raf De Greef, is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft een aanvraag tot regularisatie van de tuinaanleg achter de woning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Reden beperkt openbaar onderzoek: werken in de perceelsgrens

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Tongersesteenweg 66 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als afdeling 2, sectie D, perceel 884T2. Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 30 januari 2020 tot en met 28 februari 2020.

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV_2019161780: de heer Bart Robyns en mevrouw Ellen Grosemans; verbouwen van een woning en het bouwen van een tuinhuis - bekendgemaakt op de website op 22/01/2020

Door de heer Bart Robyns en mevrouw Ellen Grosemans is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft een aanvraag tot verbouwen van een woning en het bouwen van een tuinhuis.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Reden openbaar onderzoek: Het op te richten tuinhuis ligt deels in agrarisch gebied.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Romeinseweg-Brustem 25 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als afdeling 11, sectie D, perceel 509A. Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 29 januari 2020 tot en met 27 februari 2020.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning; de exploitatie van een ingediende inrichting klasse 1.

De nv Holcim Beglië, Avenue Robert Schuman 71 te 1400 Nijvel heeft een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor: -Milieutechnische aspecten: de hernieuwing van de vergunning voor het verder exploiteren van de inrichting voor een beperkte periode van 3 jaar; de volgende rubrieken zijn van toepassing: 6.4.1.°./6.5.1.°/12.2.1./15.1.1°./15.2/15.4.1°/16.3.2°.a)/17.3.2.1.1.1°b)/17.3.3.1°.a).(stopzetting)/17.3.4.3°./17.3.6.3°./17.3.7.1°a)./17.4./24.4./30.3.c)/53.8.2°.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Luikersteenweg 373 te Sint-Truiden, kadastraal gekend als 13e Afdeling, Sectie B, perceelnrs. 13/f-g.

Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek wordt georganiseerd van 24 januari 2020 tot en met 22 februari 2020.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV_2019153481: mevrouw Chris Billen; verbouwing van een handelspand met woning naar 3 appartementen - bekendgemaakt op de website op 24 januari 2020

Door mevrouw Chris Billen is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft een aanvraag tot verbouwing van een handelspand met woning naar 3 appartementen.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Reden openbaar onderzoek: afwijking op de voorschriften van het RUP Binnenstad.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Tiensevest 9 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 1, sectie H, perceel 790N. Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 30 januari 2020 tot en met 28 februari 2020.

 

Bekendmaking beperkt openbaar onderzoek: OMV_2019162886: de heer Niels Marie Engels; plaatsen van een tuinhuis - bekendgemaakt op de website op 27/01/2020

Door de heer Niels Marie Engels is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft een aanvraag tot plaatsen van een tuinhuis.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Reden beperkt openbaar onderzoek: werken op de perceelsgrens 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Gorsemweg 282 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie G, perceel 205A60. Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 3 februari 2020 tot en met 3 maart 2020.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV_2019157449: de heer Walter Steegmans; het slopen van een bestaande woning en het bouwen van een nieuwbouw ééngezinswoning - bekendgemaakt op de website op 27/01/2020

Door de heer Walter Steegmans is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft een aanvraag tot het slopen van een bestaande woning en het bouwen van een nieuwbouw ééngezinswoning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Reden openbaar onderzoek: werken tegen de perceelsgrens

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Runkelen-Dorp 26 te 3803 Sint-Truiden, kadastraal gekend als afdeling 8, sectie A, perceel 347G2. Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 3 februari 2020 tot en met 3 maart 2020.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV_2019151592: mevrouw Lieve Berden; verbouwen van een woon- en handelshuis tot handelsruimte (apotheek) en twee appartementen - bekendgemaakt op de website op 28 januari 2020

Mevrouw Lieve Berden heeft een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Het betreft een aanvraag tot verbouwen van een woon- en handelshuis tot handelsruimte (apotheek) en twee appartementen.

Reden openbaar onderzoek:

de aanvraag valt onder de bouwaanvragen, die moeten openbaar gemaakt worden volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsaanvragen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Grote Markt 23 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 1, sectie H, perceel 1224B.

Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 4 februari 2020 tot en met 4 maart 2020.

 

Bekendmaking beperkt openbaar onderzoek: OMV_2019156590: de heer Joachim Jehaes en mevrouw Tamara Marsee; slopen van bijgebouwen en het uitbreiden van de keuken - bekendgemaakt op de website op 28/01/2020

Door de heer Joachim Jehaes en mevrouw Tamara Marsee is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft een aanvraag tot slopen van bijgebouwen en het uitbreiden van de keuken.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen
Reden beperkt openbaar onderzoek: aanvraag waarbij scheimuren of muren, die in aanmerking komen voor mandeligheid of gemene eigendom, worden opgericht, uitgebreid of afgebroken

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Groot-Gelmenlaan 43 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als afdeling 13, sectie A, perceel 3X. Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 4 februari 2020 tot en met 4 maart 2020.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV_2019144809: de heer Sven Declercq; plaatsen van een zwembad en een bijgebouw - bekendgemaakt op de website op 29/01/2020

Door de heer Sven Declercq is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft een aanvraag tot plaatsen van een zwembad en een bijgebouw.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Reden openbaar onderzoek: werken uitgevoerd in de perceelsgrens.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Bornstraat 25 te 3806 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 17, sectie C, perceel 26S. Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 5 februari 2020 tot en met 5 maart 2020.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV_2019154012: de heer Stefan Johan Brans; bouwen van een terrasoverkapping - bekendgemaakt op de website op 29/01/2020.

Door de heer Stefan Johan Brans is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een terrasoverkapping.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek: wijkt af van de verkavelingsvoorschriften.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Remersdaallaan 4 te 3803 Sint-Truiden, kadastraal gekend als afdeling 5, sectie B, perceel 277G2, lot 28. Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 4 februari 2020 tot en met 4 maart 2020.

 

Bekendmaking beperkt openbaar onderzoek: OMV_2020005386: mevrouw Karine Adèle Lefèvre; regularisatie van de voorgevel - bekendgemaakt op de website op 29/01/2020

Door mevrouw Karine Adèle Lefèvre is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft een aanvraag tot regularisatie van de voorgevel.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Reden beperkt openbaar onderzoek: Werken in de perceelsgrens.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Velmerlaan 210 te 3806 Sint-Truiden, kadastraal gekend als afdeling 17, sectie A, perceel 577F. Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een beperkt openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 5 februari 2020 tot en met 5 maart 2020.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV_2019158901: de heer Carlo Jeunen; de nv a&l jeubis: de verandering door uitbreiding en wijziging van de vergunde inrichting (milieutechnische aspecten). - bekendgemaakt op de website op 01/02/2020

Door de heer Carlo Jeunen is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft een aanvraag tot de nv a&l jeubis: de verandering door uitbreiding en wijziging van de vergunde inrichting (milieutechnische aspecten).

Type handelingen: exploitatie van een ingedeelde inrichting. Rubrieknummer(s): 3.2.2°.a). / 3.4.1°.b). / 5.1. / 5.2. / 5.3.2. (stopgezet) / 6.5.1°. /7.1.2.(stopgezet) / 12.3.2°. / 16.3.2°.a). / 16.4.1°. / 17.1.1.3°. / 17.1.2.1.2°. / 17.1.2.2.3. / 17.3.4.2°.a). /17.3.6.2°.a). / 17.3.7.1°.a). / 17.3.2.1.1.1°.b). / 17.3.2.1.2.2°. / 17.3.2.2.2°.b). / 17.3.5.1°.a). / 17.3.8.2°. / 17.4. /22.1.1°.a). / 24.4. / 34.2.1°.a). / 39.1.1°. / 43.1.1°.a).

Reden openbaar onderzoek: milieutechnische aspecten.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Fouga Magisterlaan 2184, Lichtenberglaan 2076 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 71353, sectie E, perceel 877M, 882S. Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 1 februari 2020 tot en met 1 maart 2020.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV_2020000300: Dirk Luc Berden; plaatsen van een paviljoen en regularisatie van gevel en muur - bekendgemaakt op de website op 30/01/2020

Door Dirk Luc Berden is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft een aanvraag tot plaatsen van een paviljoen en regularisatie van gevel en muur.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Reden openbaar onderzoek: Werken in de perceelsgrens.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Vliegveldlaan 137 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als afdeling 11, sectie A, perceel 402D3. Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 6 februari 2020 tot en met 6 maart 2020.

 

Bekendmaking beperkt openbaar onderzoek: OMV_2019163211: mevrouw Katrijn Joris; verbouwen en uitbreiden van een halfopen ééngezinswoning - bekendgemaakt op de website op 30/01/2020

Door mevrouw Katrijn Joris is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft een aanvraag tot verbouwen en uitbreiden van een halfopen ééngezinswoning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Reden beperkt openbaar onderzoek: aanvragen waarbij scheimuren of muren, die in aanmerking komen voor mandeligheid of gemene eigendom, worden opgericht, uitgebreid of afgebroken.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kortenbosstraat 182 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als afdeling 2, sectie B, perceel 368T2. Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een beperkt openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 6 februari 2020 tot en met 6 maart 2020.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV_2019164073: mevrouw Gwen Grauwels; nieuwbouw van een ééngezinswoning - bekendgemaakt op de website op 31/01/2020

Door mevrouw Gwen Grauwels is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft een aanvraag tot nieuwbouw van een ééngezinswoning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Reden openbaar onderzoek: afwijkend op de verkaveling 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging d'Oyestraat zn te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als afdeling 9, sectie C, perceel 823Y. Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 7 februari 2020 tot en met 7 maart 2020.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV_2019156076: de heer Bart Falise en mevrouw Cindy De Fré; nieuwbouw van een vrijstaande ééngezinswoning met zorgwoning - bekendgemaakt op de website op 3 februari 2020

De heer Bart Falise en mevrouw Cindy De Fré hebben een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Het betreft een aanvraag tot nieuwbouw van een vrijstaande ééngezinswoning met zorgwoning.

Reden openbaar onderzoek:

  • aanvragen waarbij scheimuren of muren, die in aanmerking komen voor mandeligheid of gemene eigendom, worden opgericht, uitgebreid of afgebroken.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Voordstraat z/n te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 15, sectie A, perceel 398M2.

Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 10 februari 2020 tot en met 10 maart 2020.

 

Bekendmaking beperkt openbaar onderzoek: OMV_2020000819: de heer Jimmy Van Vossel; verbouwing en uitbreiding van een gezinswoning - bekendgemaakt op de website op 03/02/2020

Door de heer Jimmy Van Vossel is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft een aanvraag tot verbouwing en uitbreiding van een gezinswoning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Reden beperkt openbaar onderzoek: er worden werken uitgevoerd in de perceelsgrens

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Bornstraat 15 te 3806 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 17, sectie C, perceel 36N. Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 10 februari 2020 tot en met 10 maart 2020.

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV_2019069121: mevrouw Els Willems; aanleg parking en groene speelplaats - bekendgemaakt op de website op 03/02/2020

Door mevrouw Els Willems is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft een aanvraag tot aanleg parking en groene speelplaats.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Reden openbaar onderzoek: Het ontbossen, het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf van de bodem, het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond, het aanleggen of wijzigen van recreatieve terreinen, telkens met een grondoppervlakte van meer dan 500 vierkante meter.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Geelstraat 51A, Vliegveldlaan 116 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als afdeling 11, sectie C, perceel 4G, 4H. Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 10 februari 2020 tot en met 10 maart 2020.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV_2020003434: mevrouw An-Marie Carlier; verkaveling voor vier open bebouwingen - bekendgemaakt op de website op 07/02/2020.

Door mevrouw An-Marie Carlier is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van gronden voor vier open bebouwingen.

Type handelingen: verkavelen van gronden.

Reden openbaar onderzoek: het verkavelen van gronden.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Luikersteenweg z/n te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als afdeling 11, sectie C, perceel 584A2, 584B2, 584Z. Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 14 februari 2020 tot en met 14 maart 2020.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV_2020004510: mevrouw Annie Vanoirbeek; een verkaveling voor twee half open bebouwingen - bekendgemaakt op de website op 11/02/2020

Door mevrouw Annie Vanoirbeek is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft een aanvraag tot een verkaveling voor twee half open bebouwingen.

Type handelingen: verkavelen van gronden

Reden openbaar onderzoek: het verkavelen van gronden

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Terwouwenstraat z/n te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 9, sectie A, perceel 576H, 576K, 576L. Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 18 februari 2020 tot en met 18 maart 2020.

 

Bekendmaking beperkt openbaar onderzoek: OMV_2020013879: de heer Eric Cumps en mevrouw Carla Heusdens; slopen van de bijgebouwen en uitbreiding van de woning met keuken en garage - bekendgemaakt op de website op 13/02/2020

Door de heer Eric Cumps en mevrouw Carla Heusdens is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft een aanvraag tot slopen van de bijgebouwen en uitbreiding van de woning met keuken en garage.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Reden beperkt openbaar onderzoek: er worden werken uitgevoerd in de perceelsgrens

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Sint-Nikolaasstraat 8 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 1, sectie G, perceel 205T61. Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 21 februari 2020 tot en met 21 maart 2020.

 

Bekendmaking 2de openbaar onderzoek: OMV_2020000300: Dirk Luc Berden; plaatsen van een paviljoen en regularisatie van gevel en muur - bekendgemaakt op de website op 13/02/2020
 

Door Dirk Luc Berden is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft een aanvraag tot plaatsen van een paviljoen en regularisatie van gevel en muur.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Reden 2de openbaar onderzoek:

De bekendmaking van het eerste openbaar onderzoek werd niet tijdig uitgehangen, hierdoor dient er opnieuw een openbaar onderzoek opgestart te worden.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Vliegveldlaan 137 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 11, sectie A, perceel 402D3. Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 21 februari 2020 tot en met 21 maart 2020.

 

Bekendmaking 2de openbaar onderzoek: OMV_2019144809: de heer Sven Declercq; plaatsen van een zwembad en een bijgebouw - bekendgemaakt op de website op 13/02/2020

Door de heer Sven Declercq is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft een aanvraag tot plaatsen van een zwembad en een bijgebouw.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Reden 2de openbaar onderzoek:

De bekendmaking van het eerste openbaar onderzoek werd niet tijdig uitgehangen, hierdoor dient er opnieuw een openbaar onderzoek te worden opgestart.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Bornstraat 25 te 3806 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 17, sectie C, perceel 26S. Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 21 februari 2020 tot en met 21 maart 2020.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV_2020012591: de heer en mevrouw Martens - Janssens; uitbreiden van een bestaande woning met een veranda - bekendgemaakt op de website op 13 februari 2020

Door de heer en mevrouw Martens - Janssens is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft een aanvraag tot uitbreiden van een bestaande woning met een veranda.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Reden openbaar onderzoek: muren die in aanmerking komen voor mandeligheid en het aanplanten van een haag tegen de linkse en rechtse perceelgrens.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kortenbosstraat 34 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 2, sectie B, perceel 506F. Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 20 februari 2020 tot en met 20 maart 2020.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV_2020002485: mevrouw Monique Josephine J  Silverans; regularisatie van de woning - bekendgemaakt op de website op 17/02/2020

Door mevrouw Monique Josephine J  Silverans is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft een aanvraag tot regularisatie van de woning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Reden openbaar onderzoek: afwijkingen op de verkavelingsvoorschriften

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Steendaalstraat 8 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als afdeling 12, sectie A, perceel 175N. Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 25 februari 2020 tot en met 25 maart 2020.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV_2020005144: de heer Roel Mertens; verbouwen van een ééngezinswoning en loods - bekendgemaakt op de website op 18 februari 2020

De heer Roel Mertens heeft een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een ééngezinswoning en loods.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Nonnemielenseweg 7 te 3803 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 7, sectie A, perceel 163/02C, 163/02D, 163G3.

Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 24 februari 2020 tot en met 24 maart 2020.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV_2020007725: de heer Flor Vanroye, renovatie van blok B - bekendgemaakt op de website op 18 februari 2020

VZW KABOST, de heer Flor Vanroye heeft een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Het betreft een aanvraag tot de renovatie van blok B.

Reden openbaar onderzoek: werken aan een monument

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Stenaartberg 2, Stenaartberg 2A te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 1, sectie H, perceel 433M.

Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 25 februari 2020 tot en met 25 maart 2020.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV_2020013492: de heer Johan Vanmechelen; verkaveling voor 5 loten hob en ob - bekendgemaakt op de website op 19/02/2020

Door de heer Johan Vanmechelen is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft een aanvraag tot verkaveling voor 5 loten hob en ob.

Type handelingen: verkavelen van gronden

Reden openbaar onderzoek: het betreft een verkavelingsaanvraag 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Schoorbroekstraat 24, Schoorbroekstraat 30 te 3806 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 17, sectie A, perceel 256M, 256N, 259K, 259L, 259M, 259N, 259P, 604A, 604B. Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 27 februari 2020 tot en met 27 maart 2020.

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV_2019152310: de heer Luc Dirix; Ruimte voor water Cicindria Jeuk en Bevingen - bekendgemaakt op de website op 19/02/2020

Door de heer Luc Dirix is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft een aanvraag tot Ruimte voor water Cicindria Jeuk en Bevingen: aanpassingen aan de oevers van de Cicindria.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Reden openbaar onderzoek: Deze aanvraag is ingediend bij de deputatie, de stad Sint-Truiden is belast met het openbaar onderzoek.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging , kadastraal gekend als afdeling 3, sectie E, perceel 1256H, 1256K, 1257G, 1295D, 1300B. Het provinciebestuur van Limburg deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 27 februari 2020 tot en met 27 maart 2020.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV_2019164094: de bvba ALS & Co: het bouwen van een aardappelloods (stedenbouwkundige handelingen) en het hernieuwen van de vergunning (financiële investeringen) en het veranderen door uitbreiding en wijziging van het vergund veeteeltbedrijf (milieutechnische aspecten)- bekendgemaakt op de website op 20/02/2020

De bvba ALS & Co, Basiliekstraat 7 te 3800 Sint-Truiden heeft een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor:

  • Stedenbouwkundige handelingen:

het bouwen van een aardappelloods;

  • Milieutechnische aspecten:

het hernieuwen van de vergunning (wegens financiële investeringen) en het veranderen door uitbreiding en wijziging van het vergund veeteeltbedrijf:

de volgende rubrieken zijn van toepassing: 6.5.1°. / 9.5.c).2°.2°. / 9.5.c).2°.4°. / 15.1.2°. / 16.3.2°.a). / 17.3.2.1.1.1°.b). / 17.4. / 19.6.2°.c). / 28.2.c).1°. / 53.8.1°.b).

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Basiliekstraat 7 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als 2e Afdeling, Sectie M, perceelnrs. 333/c, 336/h-k-l, 349/f en 351/b3-c3.

Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek wordt georganiseerd van 21 februari 2020 tot en met 21 maart 2020.

 

Bekendmaking beperkt openbaar onderzoek: OMV_2020013475: de heer Gnel Matevosyan; regularisatie van een woning en garage, vernieuwen van verhardingen - bekendgemaakt op de website op 20/02/2020

Door de heer Gnel Matevosyan is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft een aanvraag tot regularisatie van een woning en garage, vernieuwen van verhardingen.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Reden beperkt openbaar onderzoek: inplanting van gebouwen in de perceelgrens.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Terbiest 66 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 2, sectie D, perceel 201P, 201X. Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 28 februari 2020 tot en met 28 maart 2020.

 

Bekendmaking beperkt openbaar onderzoek: OMV_2020007570: de heer Bert Breesch; verbouwen van een bestaand woonhuis en magazijn tot woonhuis en garages - bekendgemaakt op de website op 20/02/2020

Door de heer Bert Breesch is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft een aanvraag tot verbouwen van een bestaand woonhuis en magazijn tot woonhuis en garages.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Reden beperkt openbaar onderzoek: de werken worden uitgevoerd op de perceelsgrens.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Sint-Lutgardisstraat 26 te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als Afdeling 1, sectie G, perceel 205T39. Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 28 februari 2020 tot en met 28 maart 2020.

Bekendmaking openbaar onderzoek: OMV_2020006185: de heer Gerard Pirard; regularisatie voor de paardenstal, berging paardentrotter, open schuilhok, afdak opslag stalling materiaal en het slopen van het afdak voor opslag stro en gedeelte afdak dienstig voor landbouwmateriaal - bekendgemaakt op de website op 20/02/2020

Door de heer Gerard Pirard is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft een aanvraag tot regularisatie voor de paardenstal, berging paardentrotter, open schuilhok, afdak opslag stalling materiaal en het slopen van het afdak voor opslag stro en gedeelte afdak dienstig voor landbouwmateriaal.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Reden openbaar onderzoek: De zonevreemde woning is gelegen in agrarisch gebied.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Leeuwerweg z/n te 3800 Sint-Truiden, kadastraal gekend als afdeling 4, sectie B, perceel 19C, 20B, 22E. Het stadsbestuur van Sint-Truiden deelt mee dat voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt van 27 februari 2020 tot en met 27 maart 2020.