Bekendmakingen openbaar onderzoek omgevingsvergunningen

Bekendmaking van openbare onderzoeken i.k.v. omgevingsvergunningen

Conform art. 21 van het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning dient de stad Sint-Truiden de tekst van de bekendmaking van het openbaar onderzoek over de omgevingsvergunningsaanvragen 30 dagen te publiceren.

Op de website van de Vlaamse overheid kan iedereen bij het inzageloket voortaan omgevingsvergunningsdossiers digitaal raadplegen, meer bepaald tijdens de fases dat dossiers publiek toegankelijk moeten zijn. Dat is bijvoorbeeld tijdens het openbaar onderzoek of in de periode waarin beroep tegen een beslissing mogelijk is. 

Via het inzageloket kan je ook een digitaal bezwaarschrift indienen tijdens het openbaar onderzoek, tegen ontvangstbewijs afgegeven worden aan team Omgeving en Wonen of door middel van een aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen.

Je kan de lijst van openbare onderzoeken in het kader van een aanvraag van een omgevingsvergunning raadplegen via onderstaande knop en de knop bovenaan deze pagina.

Ga naar de lijst

Naar top