Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

Datum bekendmaking vrijdag 18 mei 2018

De geïntegreerde verordening is een instrument voor de uitvoering van het ruimtelijk beleid van de stad Sint-Truiden, zoals in hoofdzaak uitgetekend in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Sinds 18-05-2018 is de nieuwe geïntegreerde verordening van kracht.

Deze geïntegreerde gemeentelijke verordening is een herziening van de verordening van 2007. De herziening was noodzakelijk en aangewezen omwille van de afstemming op de wetgeving op Vlaams niveau, die in 2017 grondig wijzigde met de invoering van de omgevingsvergunning en de daarmee verbonden integratie tussen stedenbouw en milieu. De herziening van de verordening situeert zich tevens in navolging van de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan anno 2017.

Deze gemeentelijke stedenbouwkundige verordening legt de nadruk op drie pijlers van ruimtelijke kwaliteit in Sint-Truiden: omgevings-, leef- en woonkwaliteit.

Het vrijwaren, stimuleren en ondersteunen van de ruimtelijke, zgn. omgevingskwaliteit, bij bouwwerken en andere ingrepen in de Truiense ruimte is steeds het hoofddoel. Het is essentieel voor de beleving van de stad.

Leefkwaliteit staat voor de kwaliteit van ruimtelijke elementen in onze directe nabijheid (de zgn. technische kwaliteit) en woonkwaliteit staat voor de kwaliteit van de individuele wooneenheden op het grondgebied.

Een vierde element dat opgenomen is in de verordening is mobiliteit wat uiteraard een belangrijke invloed heeft op de uitwerking van de drie bovenstaande pijlers.

Deze verordening geeft dus aan hoe er gebouwd en verbouwd mag worden en garandeert de technische kwaliteit van diverse infrastructuur en constructies.

Downloads

Naar top