Begraafplaatsen onderhouden

Onze begraafplaatsen zijn steeds meer plekken van rust, bezinning en natuur. Het is fijn als mensen elkaar dan kunnen ontmoeten in een goed onderhouden omgeving.

Onderhoud door de stadsdiensten

Onze medewerkers zorgen voor:

 • het onderhoud van de paden;
 • het onderhoud van de algemene infrastructuur en de voorzieningen;
 • de algemene beplanting;
 • het onderhoud van de ereperken.

Zij staan niet in voor het poetsen van graven of het verwijderen van onkruid rond of op de graven.
Voor het onderhoud van grafstenen kan je beroep doen op private firma’s.

Regelmatig zijn er ook aannemers aan de slag voor grotere werkzaamheden, of plaatsen bedrijven er graf- of gedenkstenen.

Onderhoud door de nabestaanden van de overledene

Wat?

 • Het poetsen van het graf;
 • Het verwijderen van het onkruid rond en op het graf;
 • Het verwijderen van verwaarloosde of afgestorven beplanting op het graf. Als dit niet opgeruimd wordt, zorgen onze stadsdiensten hiervoor;
 • Het rechtzetten van een scheefgezakt graf. Hiervoor kan je best een begrafenisondernemer of steenkapper contacteren.

De bevoegde medewerkers van het lokaal bestuur zijn volop bezig met het onderhoud van de kerkhoven. Voor het onderhoud van grafstenen kan je beroep doen op private firma’s.

Welke beplanting en versieringen kiezen?

 • Planten, bloemen en andere voorwerpen plaats je enkel op het graf;
 • In de tussenruimte tussen graven en op de strooiweide zijn beplantingen en eventueel andere voorwerpen niet toegelaten. Het is wel toegestaan om een vaasje te kleven op de afdekplaat van de columbariumnis;
 • Plaats geen grint, kiezel, steenslag; … op het graf. Deze materialen verschuiven te gemakkelijk op de paden of de naburige graven en bemoeilijken het onderhoud ervan;
 • We willen je graag vragen om planten en eventueel andere voorwerpen niet te voorzien van een (deels) glazen omhulsel.

Wat gebeurt er als het graf bij een concessie niet onderhouden wordt?

Dan kan de verwaarlozingsprocedure opgestart worden als het graf altijd onzindelijk is of met planten overwoekerd is of ingestort of bouwvallig is.

Je krijgt dan 1 jaar de tijd om het graf in orde te brengen. Als er na dat jaar geen of onvoldoende aanpassingen gebeurd zijn, kan de burgemeester van ambtswege overgaan tot de ontruiming van het graf. Bovendien kan de stad de concessie ambtshalve terugnemen.

Wat bij schade aan een graf?

Doe een melding

Bij schade verwittigen we een nabestaande. In geval van vandalisme verwittigen we de politie.

Als je zelf schade aan het graf vaststelt, kan je dit melden. Je aanvraag wordt onderzocht en afhankelijk van de oorzaak van de schade worden de gepaste maatregelen genomen.

Opgelet! Het herstellen van een verzakking van een grafsteen valt onder het onderhoud van de nabestaanden. In dit geval contacteer je best een begrafenisondernemer of steenkapper.

Als je nog andere vragen hebt, mag je deze stellen aan de grafmaker op de begraafplaats of doe je een melding.

Naar top