Attest immatriculatie

Een attest van immatriculatie is een voorlopige verblijfsvergunning in afwachting van een definitieve uitspraak over jouw verblijf. Als je een niet-EU- burger bent en tijdelijk in België verblijft, kan je bij inschrijving in de stad een attest van immatriculatie of een oranje verblijfskaart ontvangen.

Voor wie?

 • Wanneer je je als buitenlands student in de stad inschrijft en nog geen inschrijvingsattest van universiteit of hogeschool kan voorleggen
 • Wanneer je onder het statuut van gezinshereniging met een Belg of burger van de Europese Economische Ruimte (EU-landen + Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein) in België komt wonen
 • Wanneer je onder het statuut van gezinshereniging met een niet EU-burger, die een verblijfsvergunning in België bezit, een aanvraag voor verblijf indient en niet in het bezit bent van een gezinsherenigingsvisum
 • Wanneer je als kandidaat-vluchteling een asielaanvraag indiende (asielzoeker) en in het bezit bent van een bijlage 25 (attest dat je als asielzoeker aan de grens kreeg) of een bijlage 26 (attest dat je in ons land asiel aanvraagt).

Geldigheid?

 • Buitenlands student: 4 maanden vanaf aankomst in België
 • Gezinshereniging met een Belg of EER-burger: 6 maanden
 • Gezinshereniging met een niet EU-burger: 9 maanden
 • Gezinshereniging langdurig ingezetene: 4 maanden
 • Asielzoeker: 4 maanden. In afwachting van een beslissing over de asielaanvraag wordt het attest gedurende het eerste jaar telkens met 3 maanden verlengd. Na 2 jaar is dat maandelijks.

Prijs?
12 euro

Hoe aanvragen?

Je komt persoonlijk langs bij de dienst vreemdelingen in het stadskantoor.

Wat moet je doen?
De wijkagent voert een onderzoek naar jouw verblijfplaats. Indien blijkt dat je effectief op het onderzochte adres verblijft, ontvang je een uitnodiging. Met deze uitnodiging kom je terug naar de dienst vreemdelingen om jouw attest van immatriculatie aan te vragen. Er is geen volmacht mogelijk. Je wordt ingeschreven in het vreemdelingenregister. Ben je asielzoeker, dan word je in het wachtregister ingeschreven.

Wat meebrengen bij aanvraag?

 • Nationaal reispaspoort
 • Documenten die verschillen naargelang het statuut
 • Bedrag met de bankkaart te betalen. In uitzonderlijke gevallen aanvaarden we ook cash geld.

Bij aanvraag verlenging?

 • Huidig attest van immatriculatie
 • Bijlage 25 of 26 (voor asielzoekers)

Wat moet je meebrengen bij de afhaling?

 • Nationaal paspoort
 • 3 (asielzoekers 2) recente (maximaal 6 maanden oud) en gelijkende pasfoto in kleur die voldoen aan de voorwaarden van de fotomatrix
  Opgelet! Het is belangrijk dat jouw gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Bij afhaling verlengde kaart?

 • Huidig attest van immatriculatie