Arktos vzw

Trainingsateliers

Een trainingsatelier is een open aanbod voor kinderen en jongeren waarbij we op een actieve en ervaringsgerichte manier werken aan persoonlijke ontwikkeling. Elk trainingsatelier is gelinkt aan een bepaald thema.

Aandacht in Actie

Aandacht in Actie versterkt de weerbaarheid van kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar. Het programma geeft je zicht op hoe je reageert in verschillende situaties. Je leert doelen te stellen en hoe ze te bereiken. Ook opkomen voor jezelf en op een positieve manier grenzen stellen, aanvaarden en respecteren word je eigen gemaakt. Ten slotte leer je je assertiever op te stellen en meer zichtbaar te zijn. Al doende ervaar je wat er in je lichaam omgaat en wat het effect is van je gedrag. Tijdens het trainingsatelier versterk je je zelfvertrouwen, zelfbeheersing en weerbaarheid.

 • Verantwoordelijke: Sven Spreutels, Sspreutels@arktos.be, M 0477 98 80 60
 • Data project: klik hier
 • Doelgroep: kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar. De groepen worden ingedeeld in 6-10 jaar, 10-12 jaar, 12-14 jaar en 14-18 jaar.
 • Kosten: 75 euro

WOLF

Dit trainingsatelier is er voor meisjes die op zoek zijn naar zichzelf en naar hun plaats in de maatschappij. Een zoektocht die niet altijd vanzelfsprekend is en waarbij er nood is aan een positief en verbindend programma.
Ben je op zoek naar jezelf of je plaats in de maatschappij, trek dan met ons enkele dagen de natuur in en kom tot rust. Comfort en technologie laten we thuis om plaats te maken voor creativiteit, eigen kracht en verbondenheid.

Opleidingen

Vanuit het werken met kinderen, jongeren en eerstelijnswerkers heeft Arktos heel wat knowhow opgedaan. Veel van deze knowhow is terug te vinden binnen de diverse opleidingen die Arktos aanbiedt.

Aandacht in actie

Deze opleiding stelt je in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met kinderen en jongeren om hen weerbaarder te maken. De opleiding bestaat uit drie opleidingsdagen + een terugkomdag. Om deze training ook te gebruiken voor kinderen (6 tot 12-jarigen) volg je ook een 4de opleidingsdag. Je kan deze apart volgen als je de basisopleiding voordien al volgde of je kan kiezen voor een opleiding van vier opleidingsdagen + een terugkomdag.
Meer info

Bounce up

In deze vierdaagse opleiding leer je veerkrachttrainingen met jongeren (BOUNCE young) en bewustmakingsinitiatieven voor ouders en eerstelijnswerkers (BOUNCE along) voorbereiden, opzetten en begeleiden. Je kan je verwachten aan een interactieve driedaagse training en een terugkomdag, waarin de tools en werkvormen actief worden beleefd. Vanuit deze beleving kan je een transfer naar je eigen werksituatie maken.
Meer info

Linto

Leerkrachten intervisie opleiding om leerkrachten te versterken in het werken met leerlingen en klasgroepen.
Meer info

Missing link

Via de methodiek van Missing Link trachten we moeilijk bereikbare jongeren toch te bereiken en te begeleiden naar werk of zinvolle vrijetijdsbesteding. We doen dit door de jongere aan het stuur te zetten, zijn netwerk te verstevigen, samen stappen te zetten op het vlak van huisvesting, opleiding, vrijetijd, enzovoort, en door samen te werken met het bestaande hulpverlenings-, dienstverlenings-, vrijetijds- en opleidingsaanbod.
Meer info

VoorBij conflict (Verbindend en herstel gericht werken)

Met VoorBij Conflict reiken we je een alternatieve manier aan om te kijken naar relaties, conflict en uitdagingen. We bieden handvaten om een positief leef- en leerklimaat te installeren in verschillende soorten groepen.
Meer info

 • Verantwoordelijke: Sven Spreutels, Sspreutels@arktos.be, M 0477 98 80 60
 • Datum project: afhankelijk van opleiding
 • Doelgroep: leerkrachten, leerlingbegeleiders, CLB-medewerkers, jongerenwerkers, straathoekwerkers, VDAB-consulenten, OCMW-medewerkers …
 • Kosten voor de school: verschilt van opleiding en gekozen formule. Als school kan je er ook voor kiezen om een opleiding op maat te maken.

Pitstop Basis

Werken aan weerbaarheid in het basisonderwijs, in klasverband. De leerlingen leren aan de hand van de 4 V’s (Vechten, Vriezen, Vluchten en Vastpakken) en de 3 A’s (Aandacht, Ademhaling en Aarden) hoe ze steeds op een bewuste manier reageren in diverse situaties. Thema’s zoals pesten, zelfvertrouwen, stevig wegwandelen tijdens een conflictsituatie… komen aan bod. De klasleerkracht wordt door Arktos opgeleid en ondersteund in deze materie.

 • Verantwoordelijke: Lies Vos, coördinator, Ivos@arktos.be, M 0486 41 59 62
 • Datum project: in samenspraak met de basisschool
 • Doelgroep: 6-12 jaar
 • Kosten voor de school: gratis

NAFT (Naadloze Flexibele Trajecten)

Het naadloze flexibele traject heeft een dubbele doelstelling: het positief begeleiden van kwetsbare jongeren en het ondersteunen van de onderwijsinstellingen. Met NAFT bieden we jongeren die tijdelijk intensieve begeleiding nodig hebben een positief en maatgericht traject aan, zodat zij opnieuw aansluiting vinden bij een schools traject.
Ook klassen met een zorgvraag kunnen een maatgericht traject doorlopen of vanuit een preventief standpunt aangemeld worden. Bij onderwijsinstellingen en schoolpersoneel versterken we het school- en zorgbeleid in het licht van het omgaan met deze groep kwetsbare jongeren. We kiezen steeds voor een case- en maatgerichte begeleiding en ondersteuning. Deze ondersteuning heeft zowel een remediërend als een preventief karakter. (Ter info: NAFT is de opvolger van de vroegere Time-Outprojecten.)

 • Verantwoordelijke: Els Jammaers, ejammaers@arktos.be, M 0486 41 59 51, www.naftlimburg.be
 • Datum project: doorlopend
 • Doelgroep: leerlingen van het secundair onderwijs
 • Kosten voor de school: gratis

SPIL

SPIL staat voor Sint Truidens Partnerschap Intensief Leerecosysteem. Vanuit het project willen wij een ‘spil’ rond iedere jongere vormen, zodat die centraal staat en dat we kunnen kijken wat zij nodig hebben om met hun traject aan de slag te gaan. Daarnaast willen we ook op stedelijk niveau een spil vormen waarbij er een sociale kaart gemaakt wordt van alle organisaties die iets kunnen betekenen in een traject voor de jongeren. 

Met het project willen we jongeren tussen de 18 en 30 jaar die vastlopen op verschillende levensdomeinen als partnerschap ondersteunen en begeleiden om stappen te zetten in deze levensdomeinen. 

 • Verantwoordelijke: Lies Vos, coördinator, Ivos@arktos.be, M 0486 41 59 62
 • Datum project: vrije instap
 • Doelgroep: jongeren van 18 tot 30 jaar
 • Kostprijs: gratis
Naar top