Arktos vzw

Trainingsateliers

Een trainingsatelier is een open aanbod voor kinderen en jongeren waarbij we op een actieve en ervaringsgerichte manier werken aan persoonlijke ontwikkeling. Elk trainingsatelier is gelinkt aan een bepaald thema.

Aandacht in Actie

Op een positieve, weerbare manier leren opkomen voor jezelf. Voor kinderen en jongeren van 6 – 18 jaar.

BOUNCE young

Trainingsprogramma in veerkracht. Voor jongeren van 14 – 18 jaar.

WOLF

Back to basics waarbij je je eigen kracht en creativiteit ontdekt. Voor jongeren van 16 – 25 jaar.

Op Weg

Onderweg jezelf leren kennen. Voor jongeren van 16 – 25 jaar.

Opleidingen

Vanuit het werken met kinderen, jongeren en eerstelijnswerkers heeft Arktos heel wat expertise opgedaan. Veel van deze expertise is terug te vinden binnen de diverse opleidingen die Arktos aanbiedt.

BOUNCE up

In deze vierdaagse opleiding leer je veerkrachttrainingen met jongeren (BOUNCE young) en bewustmakingsinitiatieven voor ouders en eerstelijnswerkers (BOUNCE along) voorbereiden, opzetten en begeleiden.

Aandacht in Actie

Wat is weerbaarheid en hoe versterk je de weerbaarheid van kinderen en jongeren in jouw omgeving? Dat kom je tijdens onze opleiding Aandacht in Actie te weten.

LINTO versterkt leerkrachten:

Als leerkracht word je in de loop van je carrière onvermijdelijk geconfronteerd met conflicten in de klas, uitdagend gedrag, pestsituaties, enzovoort. Het is niet altijd gemakkelijk om hier mee om te gaan.
Ben je op zoek naar een houvast om met dergelijk moeilijk gedrag om te gaan, wil je concrete ‘tools’ om uitdagende leerlingen te begeleiden of wil je werken aan een positieve klassfeer? Organiseer een opleiding op maat in jouw organisatie.

Voorbij Conflict

Versterkt de verbondenheid van individuen en groepen. Met de opleiding VoorBij Conflict reiken we een alternatieve manier aan om te kijken naar conflict en uitdagingen en bieden we handvaten om een positief leef- en leerklimaat te installeren in verschillende groepscontexten (scholen, verenigingen, voorzieningen, …). 

Missing Link

Versterkt jongeren in hun zoektocht naar werk. Een mix van persoonlijke of welzijnsgerichte problemen vormt een torenhoge drempel in de jongeren hun weg op (of zelfs naar) de arbeidsmarkt.
Via de methodiek van Missing Link trachten we deze moeilijk bereikbare jongeren toch te bereiken en te begeleiden naar werk of zinvolle vrijetijdsbesteding.

Projecten

Naast trainingsateliers en opleidingen zijn we met Arktos ook actief in verschillende onderwijsprojecten en partnerschappen. We delen onze visie met anderen om zo kinderen, jongeren en jongvolwassenen te versterken.

Pitstop Basis

Weerbaarheid en zelfbeheersing in het basisonderwijs.

Connect

Versterkt de draagkracht en veerkracht van basisscholen

NAFT – Naadloze flexibele trajecten

Het NAFT-project heeft een dubbele doelstelling: het positief begeleiden van kwetsbare jongeren en het ondersteunen van de onderwijsinstellingen.

Transitie

Een transitietraject is een traject waarbij de school, het CLB en de loopbaancoach met de leerling (tweede of derde graad uit het technisch, deeltijds of beroepssecundair onderwijs en geïdentificeerd als potentieel vroegtijdige schoolverlater) twee doelen nastreven:

  • De jongere voorbereiden op de overstap richting de arbeidsmarkt.
  • De jongere klaarstomen voor een vervolgopleiding na het verlaten van de secundair onderwijs.
  • ARKTOS - Het kan wél

LP Haspengouw

Een partnerschap waarin we samen met niet-beroepsactieven en werkzoekenden met een complexe problematiek op zoek gaan naar de juiste ondersteuning zodat ook zij hun plek vinden in de samenleving. (Site nog niet beschikbaar)

Contactpersoon: Paulien Vaes, pvaes@arktos.be

Naar top