Ambtshalve inschrijven

In België is het erg belangrijk dat je ingeschreven bent in de gemeente waar je je hoofdverblijfplaats hebt. Als je inschrijving in onze stad in orde is, kan je van alle sociale voorzieningen genieten en je burgerrechten uitoefenen.

Als blijkt dat je je adreswijziging niet spontaan bij het loket bevolking of bij het loket niet-Belgen hebt gemeld nadat de wijkagent een woonstcontrole gedaan heeft, ontvang je een uitnodiging van het stadsbestuur om je situatie recht te zetten. Als je hieraan geen gevolg geeft, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om je van ambtswege in te schrijven in de registers.

Voorwaarden

  • Je woont op een adres zonder een adreswijziging te doen;
  • Je hebt je situatie niet rechtgezet na een uitnodiging van het stadsbestuur.

Procedure

Wat moet je doen?

  • Maak zo vlug mogelijk een afspraak bij het loket bevolking of bij het loket niet-Belgen om je nieuwe adres te melden;
  • Je wordt opnieuw ingeschreven in de bevolkingsregisters.

Hoe?

Maak online een afspraak of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

Kom persoonlijk naar de afspraak.

Wat meebrengen

Breng mee:

  • je identiteitskaart/vreemdelingenkaart;
  • je brief vanwege het stadsbestuur.

Kostprijs

Gratis

Wat moet je doen als je niet akkoord bent met je ambtshalve inschrijving?

Je deelt schriftelijk je bezwaar mee aan de ambtenaar van de Burgerlijke stand en dit binnen de 8 dagen nadat je je aangetekende brief ontvangen hebt. Voeg ook bewijsstukken bij dat je niet op het adres woont (bvb. energieverbruik, telefoonkosten, schoolattesten, …).

Digitaal loket

Gerelateerde items

Naar top