Akte van overlijden

De akte van overlijden is een authentiek document, waarin alle gegevens over het overlijden van een persoon vermeld zijn.

De ambtenaar burgerlijke stand maakt de akte op. De dienst burgerlijke stand van de plaats, waar het overlijden gebeurde, registreert de akte van overlijden in de Databank voor de Akten van de Burgerlijke Stand (DABS).

Na opmaak van de akte van overlijden geeft de ambtenaar burgerlijke stand zijn toestemming voor vervoer en begraving of crematie van de overledene. 

Uittreksel door wie aan te vragen?

 • Echtgeno(o)t(e) )/wettelijke samenwonende partner
 • Bloedverwanten in opgaande en neerdalende lijn (klein)kinderen en (groot)ouders)
 • Wettelijke vertegenwoordiger (bvb. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • Hun advocaat of notaris
 • Iedereen met een volmacht van één van bovengenoemde personen voor aanvragen en afhalen van document
 • Iedereen als de akte ouder is dan 50 jaar

 

Waar aanvragen?

Betrokkene is in België overleden:

 • Bij de dienst Burgerlijke stand in elke gemeente. Bijvoorbeeld in de gemeente waar je woont

 

Betrokkene is in buitenland overleden:
Bij de dienst Burgerlijke stand in elke gemeente op voorwaarde dat

 • de overledene de Belgische nationaliteit had
 • een nabestaande de buitenlandse overlijdensakte liet opmaken in België 

Prijs?
Gratis in Sint-Truiden

Hoe aanvragen?

Online via de knop ‘online aanvragen’ (GROENE KNOP)

De geprinte documenten zijn 3 maanden rechtsgeldig binnen de Europese Unie

 • Als je zelf de aanvraag doet met jouw elektronische identiteitskaart, ontvang je het document in de meeste gevallen onmiddellijk in jouw mailbox (uitzonderlijk maximaal 5 werkdagen).
 • Als je een aanvraag doet over iemand anders met jouw elektronische identiteitskaart, ontvang je het document binnen de 5 werkdagen.
  Als je een aanvraag doet zonder elektronische identiteitskaart, ontvang je het document per post binnen de 5 werkdagen.
 • Als je een aanvraag doet zonder elektronische identiteitskaart, ontvang je het document per post binnen de 5 werkdagen.
 • Als je het document nodig hebt voor het buitenland, ontvang je het document per post binnen de 8 werkdagen.

Je kan het document persoonlijk aanvragen bij de dienst burgerlijke stand.

Je kan het document (opgemaakt vanaf 31 maart 2019) ook aanvragen via Mijn Dossier of via Mijn Burgerprofiel.

 

Opgelet!
Als de akte voor 1 april 2019 geregistreerd werd, is deze nog niet digitaal beschikbaar. In dat geval gebeurt de aflevering van het document binnen de 5 werkdagen.

Document voor het buitenland?
Om het document in het buitenland te gebruiken, heb je soms een legalisatie nodig en dit afhankelijk van het land dat je bezoekt.
 

Oude akten?
Akten van meer dan 110 jaar vind je in het Archief.

Wat meebrengen bij aanvraag?

 • Identiteitsbewijs
 • Volmachtformulier indien je een uittreksel aanvraagt voor iemand anders dan jezelf + kopie identiteitskaart