Akte van overlijden

Een akte van overlijden is een authentiek document dat het feit van het overlijden bewijst en de identiteit van de overledene vaststelt.

Deze akte is nodig opdat de ambtenaar van de Burgerlijke stand zijn toestemming kan geven voor het vervoer en de begraving of de crematie van de overledene.

Deze akte wordt opgemaakt door de ambtenaar van de Burgerlijke stand van de overlijdensplaats en ingeschreven in de databank voor de Akten van de Burgerlijke Stand (DABS).

Je kan een uittreksel aanvragen in de gemeente waar je woont of bij een andere gemeente in België.

Voor gebruik in het buitenland kan een uittreksel meestal ook afgeleverd worden in een meertalige/internationale versie.

Voorwaarden

 • De persoon is in België overleden.
 • De persoon is in het buitenland overleden: het overlijden werd geregistreerd in België en de buitenlandse overlijdensakte is opgemaakt in de DABS.
  Ga naar Buitenlands overlijden registreren in België.

Procedure

Wie kan aanvragen?

 • Je echtgenoot of echtgenote
 • Je wettelijke partner
 • Je (groot)ouders
 • Je (klein)kinderen
 • Je wettelijke vertegenwoordiger: je voogd, je bewindvoerder wanneer je handelingsonbekwaam bent
 • Een erfgenaam van een overleden persoon
 • Hun advocaat of notaris
 • Iedereen met een volmacht van één van bovenstaande personen
 • Iedereen als de akte ouder is dan 50 jaar

Hoe aanvragen?

Vraag online aan met een digitale sleutel (eID-kaartlezer + je eID of Itsme): je ontvangt je document binnen de 5 werkdagen in je mailbox of brievenbus

Kom je liever persoonlijk langs? Maak online een afspraak of telefonisch via het Contactcenter op 011 70 14 14.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

Kom persoonlijk naar de afspraak. Je mag volmacht geven. De persoon die in jouw plaats langskomt, moet het volmachtformulier en een kopie van je identiteitskaart/verblijfsvergunning meebrengen.

Kostprijs

Gratis

Document gebruiken in het buitenland?

Dan heb je soms een legalisatie nodig en dit afhankelijk van het land dat je bezoekt.

Oude akten

Akten van meer dan 110 jaar vind je in het Stadsarchief.

Downloads

Naar top