Akte van geboorte

Een akte van geboorte is een authentieke akte, die alle gegevens omtrent de geboorte van een persoon bevat.

De ambtenaar burgerlijke stand maakt de akte op. De dienst burgerlijke stand van de geboorteplaats registreert de akte van geboorte na de geboorteaangifte in de Databank voor de Akten van de Burgerlijke Stand (DABS).

Uittreksel door wie aan te vragen

 • Jijzelf
 • Jouw echtgeno(o)t(e)/wettelijke samenwonende partner
 • Jouw bloedverwanten in opgaande en neerdalende lijn (klein)kinderen en (groot)ouders)
 • Jouw wettelijke vertegenwoordiger (bvb. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • Hun advocaat of notaris 
 • Iedereen met een volmacht van één van bovenstaande personen voor aanvragen en afhalen van document
 • Iedereen als de akte ouder is dan 100 jaar

Waar aanvragen?
Bij de dienst Burgerlijke stand in elke gemeente. Bijvoorbeeld in de gemeente waar je woont.

Prijs?
Gratis in Sint-Truiden

Hoe aanvragen?

De geprinte documenten zijn 3 maanden rechtsgeldig binnen de Europese Unie

 • Als je zelf de aanvraag doet met jouw elektronische identiteitskaart, ontvang je het document in de meeste gevallen onmiddellijk in jouw mailbox (uitzonderlijk maximaal 5 werkdagen).
 • Als je een aanvraag doet over iemand anders met jouw elektronische identiteitskaart, ontvang je het document binnen de 5 werkdagen.
  Als je een aanvraag doet zonder elektronische identiteitskaart, ontvang je het document per post binnen de 5 werkdagen.
 • Als je het document nodig hebt voor het buitenland, ontvang je het document per post binnen de 8 werkdagen.

 

Je kan het document persoonlijk aanvragen bij de dienst burgerlijke stand.

Je kan het document (opgemaakt vanaf 31 maart 2019) ook aanvragen via Mijn Dossier of via Mijn Burgerprofiel.

Document voor het buitenland?
Om het document in het buitenland te gebruiken, heb je soms een legalisatie nodig en dit afhankelijk van het land dat je bezoekt.
 

Oude akten?
Akten van meer dan 110 jaar vind je in het Archief .

Wat meebrengen bij aanvraag aan loket burgerlijke stand?

 • Identiteitsbewijs
 • Volmachtformulier indien je een uittreksel aanvraagt voor iemand anders + kopie identiteitskaart