Akte van geboorte

Een akte van geboorte is een authentieke akte, die alle gegevens omtrent de geboorte van een persoon bevat.

De ambtenaar burgerlijke stand maakt de akte op. De dienst burgerlijke stand van de geboorteplaats registreert de akte van geboorte na de geboorteaangifte in de Databank voor de Akten van de Burgerlijke Stand (DABS).
Door wie aan te vragen

 • Jijzelf
 • Jouw echtgeno(o)t(e)/wettelijke samenwonende partner
 • Jouw bloedverwanten in opgaande en neerdalende lijn (klein)kinderen en (groot)ouders)
 • Jouw wettelijke vertegenwoordiger
 • Jouw erfgenamen
 • de advocaat of de notaris als jouw bijzondere gevolmachtigde of om professionele redenen mits wettelijke basis

Waar aanvragen?
Bij de dienst Burgerlijke stand in elke gemeente

Prijs?
Gratis in Sint-Truiden

Hoe aanvragen?

De geprinte documenten zijn 3 maanden rechtsgeldig binnen de Europese Unie

 • Als je zelf de aanvraag doet met jouw elektronische identiteitskaart, ontvang je het document in de meeste gevallen onmiddellijk in jouw mailbox (uitzonderlijk maximaal 5 werkdagen).
 • Als je een aanvraag doet over iemand anders met jouw elektronische identiteitskaart, ontvang je het document binnen de 5 werkdagen.
  Als je een aanvraag doet zonder elektronische identiteitskaart, ontvang je het document per post binnen de 5 werkdagen.
 • Als je het document nodig hebt voor het buitenland, ontvang je het document per post binnen de 8 werkdagen.
 • Persoonlijk aan het loket bij de dienst burgerlijke stand.
  Je mag volmacht geven aan een andere persoon door het formulier hieronder te downloaden
 • Je kan het document (opgemaakt vanaf 31 maart 2019) ook aanvragen via Mijn Dossier

Opgelet!
Om het document in het buitenland te gebruiken, heb je soms een legalisatie nodig en dit afhankelijk van het land dat je bezoekt.

Wat meebrengen bij aanvraag aan loket burgerlijke stand?

 • Identiteitsbewijs
 • Volmachtformulier indien je een afschrift of uittreksel aanvraagt voor iemand anders + kopie identiteitskaart
BijlageGrootte
PDF icon Volmachtenformulier burgerlijke stand265.64 KB