Akte van erkenning

De akte van (prenatale) erkenning is een authentiek document, waarin alle gegevens over de erkenning van een persoon vermeld staan.

De ambtenaar burgerlijke stand maakt de akte op. De dienst burgerlijke stand van de plaats, waar de erkenning gebeurde, registreert de akte van (prenatale) erkenning in de Databank voor de Akten van de Burgerlijke Stand (DABS).

Door wie aan te vragen?

 • Jijzelf
 • Jouw echtgeno(o)t(e)/wettelijke samenwonende partner
 • Jouw bloedverwanten in opgaande en neerdalende lijn (klein)kinderen en (groot)ouders)
 • Jouw wettelijke vertegenwoordiger
 • Jouw erfgenamen
 • de advocaat of de notaris als jouw bijzondere gevolmachtigde of om professionele redenen mits wettelijke basis

 

Waar aanvragen?
Bij de dienst burgerlijke stand

Prijs?
Gratis in Sint-Truiden

Hoe aanvragen?

Online via de knop ‘online aanvragen’ (GROENE KNOP): De geprinte documenten zijn 3 maanden rechtsgeldig binnen de Europese Unie

 

 • Als je zelf de aanvraag doet met jouw elektronische identiteitskaart, ontvang je het document in de meeste gevallen onmiddellijk in jouw mailbox (uitzonderlijk maximaal 5 werkdagen).
 • Als je een aanvraag doet over iemand anders met jouw elektronische identiteitskaart, ontvang je het document binnen de 5 werkdagen.
  Als je een aanvraag doet zonder elektronische identiteitskaart, ontvang je het document per post binnen de 5 werkdagen.
 • Als je het document nodig hebt voor het buitenland, ontvang je het document per post binnen de 8 werkdagen.
 • Persoonlijk aan het loket bij de dienst burgerlijke stand.
  Je mag volmacht geven aan een andere persoon door het formulier hieronder te downloaden.

 

Opgelet!

 • Als de akte voor 1 april 2019 geregistreerd werd, is deze nog niet digitaal beschikbaar. In dat geval gebeurt de aflevering van het document binnen de 5 werkdagen.
 • Om het document in het buitenland te gebruiken, heb je soms een legalisatie nodig en dit afhankelijk van het land dat je bezoekt.

 

Wat meebrengen bij aanvraag?

 • Identiteitsbewijs
 • Uittreksel geboorteakte
 • Volmachtformulier indien je een afschrift of uittreksel voor iemand anders + kopie identiteitskaart
BijlageGrootte
PDF icon Volmachtenformulier burgerlijke stand265.64 KB