Akte van een levenloos kind

De akte van een levenloos kind is een authentiek document, waarin alle gegevens over het sterrenkindje vermeld zijn.

De ambtenaar burgerlijke stand maakt de akte op. De dienst burgerlijke stand van de plaats van bevalling, registreert de akte in de Databank voor de Akten van de Burgerlijke Stand (DABS).

Uittreksel door wie aan te vragen?

 • Echtgeno(o)t(e)/wettelijke samenwonende partner
 • Bloedverwanten in opgaande en neerdalende lijn (klein)kinderen en (groot)ouders)
 • Erfgenamen
 • Wettelijke vertegenwoordiger (bvb. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • Hun advocaat of notaris
 • Iedereen met een volmacht van één van bovengenoemde personen voor aanvragen en afhalen van document
 • Iedereen als de akte ouder is dan 100 jaar

 

Waar aanvragen?
Bij de dienst Burgerlijke stand in elke gemeente. Bijvoorbeeld in de gemeente waar je woont.

Prijs?
Gratis in Sint-Truiden

Hoe aanvragen?

Online via de knop ‘online aanvragen akte van een levenloos kind’ (GROENE KNOP).

De geprinte documenten zijn 3 maanden rechtsgeldig binnen de Europese Unie.

 • Als je zelf de aanvraag doet met jouw elektronische identiteitskaart, ontvang je het document in de meeste gevallen onmiddellijk in jouw mailbox (uitzonderlijk maximaal 5 werkdagen).
 • Als je een aanvraag doet over iemand anders met jouw elektronische identiteitskaart, ontvang je het document binnen de 5 werkdagen.
 • Als je een aanvraag doet zonder elektronische identiteitskaart, ontvang je het document per post binnen de 5 werkdagen.
 • Als je het document nodig hebt voor het buitenland, ontvang je het document binnen de 8 werkdagen.

 

Je kan het document persoonlijk aanvragen bij de dienst burgerlijke stand.

Je kan het document (opgemaakt vanaf 31 maart 2019) ook aanvragen via Mijn Dossier of via Mijn Burgerprofiel.

 

Opgelet!

 • Als de akte voor 1 april 2019 geregistreerd werd, is deze nog niet digitaal beschikbaar. In dat geval gebeurt de aflevering van het document binnen de 5 werkdagen.
 • Om het document in het buitenland te gebruiken, heb je soms een legalisatie nodig en dit afhankelijk van het land dat je bezoekt.

 

Wat meebrengen bij aanvraag?

 • Identiteitsbewijs
 • Volmachtformulier indien je een uittreksel aanvraagt voor iemand anders + kopie identiteitskaart