Akte van adoptie

De akte van adoptie is een authentiek document, waarin alle gegevens over de adoptie van een persoon vermeld zijn.

De ambtenaar Burgerlijke stand maakt de akte op aan de hand van een vonnis of van een bewijs van registratie van de Federale Centrale Autoriteit bij een buitenlandse adoptie. De dienst Burgerlijke stand van de woonplaats van de geadopteerde persoon registreert de akte van adoptie in de Databank voor de Akten van de Burgerlijke Stand (DABS).

 

Uittreksel door wie aan te vragen?

 • Jijzelf
 • Jouw echtgeno(o)t(e)/wettelijke samenwonende partner
 • Jouw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • Jouw bloedverwanten in opgaande en neerdalende lijn (klein)kinderen en (groot)ouders)
 • Jouw erfgenamen
 • Hun advocaat of notaris
 • Iedereen met een volmacht van één van bovengenoemde personen voor aanvragen en afhalen van document
 • Iedereen als de akte ouder is dan 100 jaar oud is

 

Waar aanvragen?
Bij de dienst Burgerlijke stand in elke gemeente. Bijvoorbeeld in de gemeente waar je woont.

Prijs?
Gratis in Sint-Truiden

Hoe aanvragen?

Online via de knop ‘online aanvragen akte van adoptie’ (GROENE KNOP).

De geprinte documenten zijn 3 maanden rechtsgeldig binnen de Europese Unie

 • Als je zelf de aanvraag doet met jouw elektronische identiteitskaart, ontvang je het document in de meeste gevallen onmiddellijk in jouw mailbox (uitzonderlijk maximaal 5 werkdagen).
 • Als je een aanvraag doet over iemand anders met jouw elektronische identiteitskaart, ontvang je het document binnen de 5 werkdagen.
 • Als je een aanvraag doet zonder elektronische identiteitskaart, ontvang je het document per post binnen de 5 werkdagen.
 • Als je het document nodig hebt voor het buitenland, ontvang je het document binnen de 8 werkdagen.

 

Persoonlijk aan het loket bij de dienst burgerlijke stand.

Je kan het document (opgemaakt vanaf 31 maart 2019) ook aanvragen via Mijn Dossier of via Mijn Burgerprofiel.
 

Opgelet!

 • Als de akte voor 1 april 2019 geregistreerd werd, is deze nog niet digitaal beschikbaar. In dat geval gebeurt de aflevering van het document binnen de 5 werkdagen.
 • Om het document in het buitenland te gebruiken, heb je soms een legalisatie (hyperlink sjabloon legaliseren van documenten) nodig en dit afhankelijk van het land dat je bezoekt.

 

Wat meebrengen bij aanvraag?

 • Identiteitsbewijs
 • Volmachtformulier indien je een uittreksel aanvraagt voor iemand anders + kopie identiteitskaart