Akte van adoptie

De akte van adoptie wordt opgesteld door de ambtenaar van de Burgerlijke stand op basis van een adoptievonnis of arrest.

De Burgerlijke stand van de woonplaats van de geadopteerde persoon registreert de akte van adoptie in de Databank voor de Akten van de Burgerlijke Stand (DABS).

Je kan een uittreksel aanvragen in de gemeente waar je woont of bij een andere gemeente in België.

Voorwaarden

 • Je bent in België geadopteerd.
 • Je bent in het buitenland geadopteerd en je buitenlandse adoptieakte is opgemaakt in de DABS.

Procedure

Wie kan aanvragen?

 • Jijzelf
 • Je echtgenoot of echtgenote
 • Je wettelijke partner
 • Je (groot)ouders
 • Je (klein)kinderen
 • Je wettelijke vertegenwoordiger: je voogd, je bewindvoerder wanneer je handelingsonbekwaam bent
 • Een erfgenaam van een overleden persoon
 • Hun advocaat of notaris
 • Iedereen met een volmacht van één van bovenstaande personen
 • Iedereen als de akte ouder is dan 100 jaar

Hoe aanvragen?

Vraag online aan met een digitale sleutel (eID-kaartlezer + je eID of Itsme). Je ontvangt je document binnen de 5 werkdagen in je mailbox of brievenbus.

Kom je liever persoonlijk langs? Maak online een afspraak of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

Kom persoonlijk naar de afspraak. Je mag volmacht geven. De persoon die in jouw plaats langskomt, moet het volmachtformulier en een kopie van je identiteitskaart/verblijfsvergunning meebrengen.

Kostprijs

Gratis

Document gebruiken in het buitenland?

Dan heb je soms een legalisatie nodig en dit afhankelijk van het land dat je bezoekt.

Downloads

Naar top