Akte van de burgerlijke stand verbeteren

Het is mogelijk dat er in je akte van de burgerlijke stand, opgemaakt in Sint-Truiden, een fout is geslopen.

Om de verbetering van de akte in overweging te kunnen nemen moet je de juiste schrijfwijze en inhoud bewijzen aan de hand van authentieke akten of officiële attesten.

Als een akte van burgerlijke stand een materiële misslag bevat, kan de ambtenaar van de Burgerlijke stand deze fout zelf verbeteren.

Bepaalde andere fouten dienen via gerechtelijke procedure te worden verbeterd bij de familierechtbank.

Als de procedure afgerond is, krijg je een melding wanneer de akte(n) aangepast is (zijn).

Procedure

Hoe aanvragen?

Maak telefonisch een afspraak via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Wat meebrengen

Breng mee:

  • je identiteitsbewijs;
  • je akten die verbeterd moeten worden;
  • je gegevens die foutief zijn en je juiste gegevens;
  • je bewijsstukken bv oudere akten, buitenlandse akten met legalisatie en vertaling, kopie van paspoort, uittreksel bevolkingsregister, buitenlands toepasselijk recht indien van toepassing, …

Gerelateerde items

Naar top