Agentschap Integratie & Inburgering

Vormingen 'Diversiteit' 

Omgaan met discriminerende uitspraken

Je hoort en leest vandaag de meest uiteenlopende opinies over diversiteit: positief, maar ook negatief. Hoe ontstaan vooroordelen precies? Wanneer zijn deze onschuldig en wanneer wordt het discriminatie? Als je besloten hebt om te reageren op een discriminerende uitspraak, hoe pak je dat dan best aan? Het Agentschap Integratie en Inburgering geeft je een antwoord op deze vragen tijdens de vorming ‘Omgaan met discriminerende uitspraken’. Leerrijk en confronterend!

Duidelijk gesproken taal

Je gaat op een interactieve manier na hoe je conversaties in het Nederlands met anderstaligen vlotter laat verlopen. Je screent een aantal gesprekken via filmpjes. Je krijgt ook concrete tips over hoe je duidelijk kan communiceren met laagtaalvaardige ouders. Nadien ga je vast en zeker bewuster om met het belang van duidelijke taal: laagdrempelig communiceren en tegelijk voldoende oefenkansen Nederlands bieden.

Duidelijk geschreven taal

Je leert documenten om te zetten in duidelijke en eenvoudige taal. Hiervoor werk je met je eigen teksten: brieven aan ouders, formulieren, brochures, het schoolreglement, uitnodigingen voor een oudercontact… Je denkt mee over welk niveau Nederlands je kan gebruiken in je schriftelijke communicatie aan een anderstalige. Via concrete tips screen en herschrijf je je eigen documenten. Na de vorming kan je bewuster omgaan met het taalgebruik dat je hanteert in geschreven communicatie met anderstaligen.

Doeltreffend communiceren met anderstaligen: de communicatiewaaier

De communicatiewaaier is een verzameling van hulpmiddelen waarmee je je communicatie kan ondersteunen. De keuzewaaier wordt vergezeld van een beslismodel dat je gebruikt om de meest gepaste communicatiewijze te selecteren. In deze vorming gaan we in op een ruim spectrum van communicatieondersteuners: sociaal tolken, duidelijk gesproken Nederlands, vertaalapps en meer. Deze opleiding bestaat uit verschillende onderdelen en duurt twee dagdelen.

 • Verantwoordelijke: Marie Knevels, vorminglimburg@integratie-inburgering.be, M 0483 72 40 65
 • Datum project: op maat van jouw school
 • Doelgroep: (zorg)leerkrachten, leerlingenbegeleiders, zorgcoördinatoren en directies (alle onderwijsvormen)
 • Kosten voor de school: op aanvraag

Vormingen 'Samenleven op school'

Meertaligheid voor leerkrachten in het basisonderwijs

Als het aantal moedertalen van de leerlingen op school toeneemt, ontstaan vaak nieuwe uitdagingen. Leerkrachten twijfelen over de aanpak in de klas en op de speelplaats. Ze vragen zich soms af hoe te reageren als een kind zijn moedertaal spreekt met zijn klasgenoten. Ook de communicatie met de anderstalige ouders vraagt wel wat strategie.
Dit onderwerp komt vaak aan bod in de media. Klopt datgene wat je al te weten gekomen bent eigenlijk wel? En hoe werkt dat nu precies, die meertaligheid? Hoe kan je er concreet mee aan de slag in de klas en op school? Je krijgt tijdens deze vorming een uitgebreid antwoord.

 • Verantwoordelijke: Marie Knevels, vorminglimburg@integratie-inburgering.be, M 0483 72 40 65
 • Datum project: op maat van jouw school
 • Doelgroep: (zorg)leerkrachten, leerlingenbegeleiders, zorgcoördinatoren en directies uit het basisonderwijs
 • Kosten voor de school: op aanvraag

Ouderbetrokkenheid en -participatie in een diverse context

Ouders en scholen zijn partners in wat kinderen leren. Dat vraagt een goede samenwerking tussen beide partijen. Ouders moeten betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind en de school heeft best een goed contact met de ouders van haar leerlingen. Dit beïnvloedt het leren op een positieve manier. Maar wat doe je als school wanneer je merkt dat de samenwerking niet zo gemakkelijk gaat? Deze vorming biedt een kader aan om te werken aan een krachtige samenwerking tussen ouder en school. Het kader helpt de ouderbetrokkenheid en het ouderbeleid te analyseren. Het biedt inspiratie om een krachtige samenwerking met ouders uit te bouwen, die rekening houdt met de diversiteit van het schoolpubliek.

 • Verantwoordelijke: Marie Knevels, vorminglimburg@integratie-inburgering.be, M 0483 72 40 65
 • Datum project: op maat van jouw school
 • Doelgroep: (zorg)leerkrachten, leerlingenbegeleiders, zorgcoördinatoren en directies (alle onderwijsvormen)
 • Kosten voor de school: op aanvraag
Naar top