AGB TRUPARK

De gemeenteraad van 20 juni 2020 stemde in met de oprichting van het autonoom gemeentebedrijf ‘AGB TRUPARK’, op grond van een door het college van burgemeester en schepenen opgemaakt verslag, waarin de voor- en de nadelen van de externe verzelfstandiging tegen elkaar worden afgewogen en wordt aangetoond dat het beheer binnen de rechtspersoonlijkheid van de gemeente niet dezelfde voordelen kan bieden als het beheer binnen een autonoom gemeentebedrijf.

Zoals elk bedrijf heeft het Trupark een Algemene vergadering, in dit geval de voltallige gemeenteraad. Daarnaast is er ook een raad van bestuur die is aangeduid door de gemeenteraad. De raad van bestuur van AG Trupark bestaat uit de volgende leden:

 • Ingrid Kempeneers | Voorzitter waarnemend
 • Bert Stippelmans
 • Hans Govaerts
 • Serge Gumienny
 • Jos Pierard
 • Erwin Vaes
 • Marleen Thijs
 • Eddy El Herbouti
 • Peter Van Dam
 • Veerle Heeren
 • Günther Dauw

Voor de dagelijkse werking van het AG is een directiecomité samengesteld door de raad van bestuur. De leden van dit directiecomité zijn:

 • Bert Stippelmans, Voorzitter
 • Veerle Heeren
 • Serge Gumienny
 • Günther Dauw

Het autonoom gemeentebedrijf Trupark doet zijn best om jouw privacy te respecteren in relatie tot jouw gebruik van de parkeergelegenheden onder haar beheer.

Meer informatie over het gebruik van de persoonsgegevens door AGB Trupark vind je terug in onze privacyverklaring.

Onderaan deze pagina kan je de officiële documenten voor AGB Trupark raadplegen.

Downloads

Gerelateerde items

Naar top