AGB PATRI

AGB PATRI is een autonoom gemeentebedrijf van de stad Sint-Truiden dat instaat voor:

  • Het beheren, exploiteren, optimaliseren, valoriseren, efficiënt inzetten en desgevallend vervreemden van het openbaar en privaat domein van de Stad Sint-Truiden en van haar eigen patrimonium;
  • De exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele, sportieve, recreatieve of toeristische activiteiten alsook de exploitatie van het economisch ontwikkelingspatrimonium.

De Raad van bestuur van PATRI bestaat uit de leden van de gemeenteraad. Het directiecomité bestaat uit de leden van het college van burgemeester en schepenen.

De overzichtslijsten van de Raad van Bestuur van AGB PATRI zijn sedert 30 juni 2021 raadpleegbaar via de raadpleegomgeving van de stad Sint-Truiden.

Raadpleeg hier alle officiële documenten van AGB PATRI

Externe links

Naar top