Afwijking voorschriften binnen een verkaveling

Om af te wijken van de geldende voorschriften binnen een verkaveling vraag je in je aanvraagdossier een verkavelingsafwijking aan.

De voorschriften van een geldende verkaveling leggen vast op welke manier er binnen een verkaveling mag gebouwd worden, wat de minimale en maximale hoogte van de gebouwen mogen zijn, de materiaalkeuze, en dergelijke meer. Deze verkavelingsvoorschriften zorgen er voor dat er binnen de verkaveling kan gestreefd worden naar een bepaalde uniformiteit.

De wetgeving VCRO - artikel 4.4.1 laat je toe om met je aanvraag beperkt af te wijken van deze verkavelingsvoorschriften. Zo kan je een afwijking aanvragen voor de perceelsafmetingen, de afmetingen en de inplanting van constructies, de dakvorm en de gebruikte materialen. De afwijkingen gelden enkel voor een bepaalde kavel.

De plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen of zonneboilers geïntegreerd in het dakvlak, worden niet beschouwd als afwijkend van stedenbouwkundige voorschriften en verkavelingsvoorschriften, tenzij er in die voorschriften uitdrukkelijk staat dat de plaatsing van de zonnepanelen of zonneboilers uitdrukkelijk verboden is.

Voorwaarden

De afwijkingen moeten beperkt van aard zijn en kunnen enkel toegestaan worden voor afwijkingen met betrekking tot perceelsafmetingen, de afmetingen en de inplanting van constructies, de dakvorm en de gebruikte materialen.

Afwijkingen van de verkavelingsvoorschriften kunnen niet worden toegestaan voor:

  • de bestemming;
  • de maximaal mogelijke vloerterreinindex;
  • het aantal bouwlagen.

Een aanvraag tot afwijking zorgt er voor dat er in de vergunningsprocedure een openbaar onderzoek wordt georganiseerd.

Benodigdheden

Bekijk hier de nodige tips alvorens je je dossier samenstelt.

Digitaal loket

Naar top