Adviescommissie cultuurcentrum en bibliotheek

Het lokaal bestuur Sint-Truiden heeft een gemeentelijke adviescommissie opgericht die als opdracht krijgt de inrichtende overheid, de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de raad van bestuur en het directiecomité van AGB PATRI bij te staan bij het beheer van cultuurcentrum de Bogaard en van bibliotheek Toni Coppers.

Deze adviescommissie brengt advies uit over:

  • de werking van cultuurcentrum de Bogaard;
  • beleidsplanning en programmering van cultuurcentrum de Bogaard;
  • beheer en collectievorming van bibliotheek Toni Coppers.

Het organiek reglement voor de adviescommissie cultuur en bibliotheek kan je hieronder raadplegen.

Naar top