Adres wijzigen

Als je verhuist naar Sint-Truiden of naar een ander adres binnen onze stad, moet je je nieuwe adres melden bij het loket bevolking of bij het loket niet-Belgen. Dat is pas mogelijk als je ook echt op je nieuwe adres woont.

Na je aangifte komt de wijkagent binnen de 2 weken op het opgegeven adres langs om vast te stellen dat je er effectief woont.

Na een positieve woonstcontrole moet je je adres laten aanpassen op je identiteitsdocument alsook op het identiteitsdocument van alle meeverhuizende gezinsleden.

Procedure

Nieuw adres melden

Wanneer melden?

Ten laatste 8 werkdagen na je verhuis.

Door wie?

 • Jijzelf voor je eigen adreswijziging
 • De referentiepersoon gezin (= gezinshoofd) of een meerderjarig lid van het gezin voor de adreswijziging van alle gezinsleden, die op hetzelfde adres wonen
 • Eén van de (adoptie)ouders of de voogd als een minderjarige voor het eerst de ouderlijke woning verlaat.

Opgelet! Wanneer ouders scheiden of uit elkaar gaan, wordt hun minderjarig kind ingeschreven op het adres van de persoon bij wie het kind werkelijk zijn hoofdverblijf heeft. Meestal is dat één van de ouders. De andere ouder, waar het kind niet gedomicilieerd is, kan het gedeeld verblijf van haar/zijn kind vragen bij het loket bevolking of bij het loket niet-Belgen op basis van een gerechtelijke beslissing of gezamenlijk akkoord tussen de ouders.
De andere ouder krijgt altijd een brief zodat hij op de hoogte is van de aanvraag tot adreswijziging.

Hoe aanvragen?

Je kan de adreswijziging online aanvragen.

Of maak online een afspraak of telefonisch via het contactcenter op 011 70 14 14.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?
 • Kom persoonlijk naar de afspraak.
 • Je mag een andere persoon volmacht geven.
  Gebruik hiervoor het volmachtformulier.

Wat meebrengen?

Breng mee:

 • je identiteitskaart;
 • in voorkomend geval het volmachtformulier en een kopie van de identiteitskaart (enkel indien je niet persoonlijk langskomt);
 • afhankelijk van je dossier vraagt onze medewerker bijkomende documenten.

Prijs

Gratis

Adres aanpassen op identiteitsdocument

Wanneer?

 • Belgen: ten vroegste 2 dagen na een woonstcontrole van de wijkagent.
 • Niet-Belgen ontvangen een uitnodiging van het loket niet-Belgen.

Hoe?

Maak online een afspraak of telefonisch via het contactcenter op 011 70 14 14.

Opgelet! Het loket niet-Belgen werkt enkel op afspraak. Je kan het adres op de vreemdelingenkaart enkel op afspraak laten aanpassen.

Ook welkom zonder afspraak voor het wijzigen van je adres tijdens de openingsuren van het loket vrije inloop. Je komt dan aan de beurt in volgorde van aankomst. De drukte zal dus de wachttijd bepalen. Zeker op dinsdagavond, woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag kan de wachttijd oplopen.
Om te weten voor welke producten en diensten geen afspraak nodig is, klik hier.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?
 • De persoon die de adreswijziging heeft aangevraagd.
 • Je mag een andere persoon volmacht geven.
  Gebruik hiervoor het volmachtformulier.

Wat meebrengen?

Breng mee:

 • eID/Kids-ID/eVK van alle gezinsleden die verhuizen + pincode van elk identiteitsdocument;
 • uitnodiging dienst niet-Belgen;
 • in voorkomend geval een recente pasfoto in kleur voor het papieren identiteitsbewijs van een kind;
 • in voorkomend geval het papieren identiteitsbewijs van je kind.

Prijs

Gratis

Tip

Vergeet het adres van jouw hond of kat niet aan te passen.

Uitzonderingen

Heb je nog nooit in België gewoond?

Als je langer dan 3 maanden in België woont als niet-Belg, moet je een verblijfsaanvraag doen.

Verhuis je naar een andere gemeente?

Je moet je verhuis doorgeven aan je nieuwe gemeente. Daarna krijgt de stad Sint-Truiden automatisch een melding van je verhuis. Je hoeft bij ons in het stadskantoor niets meer te doen.

Wordt je adreswijziging niet aanvaard?

Je adreswijziging kan afgekeurd worden. Je krijgt dan een brief met de redenen en mogelijkheden. Als je niet akkoord bent met de beslissing, kan je beroep aantekenen bij FOD Binnenlandse Zaken.

 • Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
  AD Instellingen en Bevolking
  Directie Bevolking en Identiteitskaarten
  Park Atrium
  Koloniënstraat 11
  1000 Brussel

Adres wijzigen op het inschrijvingsbewijs van een motorvoertuig

Je hoeft dit niet meer te laten aanpassen. Dit gebeurt automatisch.

Downloads

Naar top