Adres niet meedelen aan derden

In zeer specifieke situaties is het soms wenselijk dat je je adresgegevens niet wil meedelen aan derden. Je kan dit vragen aan team Dienstverlening mits het indienen van een schriftelijke motivatie.

Het college van burgemeester en schepenen beslist over je aanvraag. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht. Bij een positief antwoord wordt je adres 6 maanden lang niet meegedeeld aan personen en organisaties. Als je deze periode wil verlengen voor 6 maanden, hernieuw je tijdig je aanvraag. Als je naar een andere gemeente verhuist, moet je daar een nieuwe aanvraag indienen.

Opgelet! Een aanvrager die zich kan beroepen op een wettelijke bepaling (bv. rechtszaak) of een uitvoerbare titel (bv. advocaat), kan je adres wel krijgen.

Voorwaarden

  • Je woont in Sint-Truiden;
  • Je bevindt je in een uitzonderlijke situatie;
  • Je dient schriftelijk een aanvraag in en geeft de redenen op waarom jouw adres niet aan andere personen mag meegedeeld worden.

Procedure

Hoe aanvragen?

Maak online een afspraak of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Per brief: stuur een brief en de gevraagde documenten naar het College van burgemeester en schepenen, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

Komt persoonlijk naar de afspraak.

Wat meebrengen

Breng mee of stuur:

  • een brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen met de vraag om je adres niet mee te delen aan derden:
    • vermelden van naam, voornaam, geboortedatum, adres, contactgegevens;
    • vermelden van de redenen;
  • je identiteitskaart (of kopie van je identiteitskaart als je de brief per post bezorgd).

Kostprijs

Gratis

Beƫindigen

Automatisch als de periode van 6 maanden voorbij is, tenzij je een verlenging hebt aangevraagd minstens 3 weken voor het verstrijken van de termijn.

Digitaal loket

Gerelateerde items

Naar top