Adoptie van een kind registreren

Adoptie wordt gedefinieerd als ‘het wettig aannemen van iemand als kind, hoewel deze persoon geen biologisch kind is’. In België wordt deze familieband juridisch vastgesteld via een gerechtelijke procedure.

In de laatste fase van de adoptieprocedure maakt de Burgerlijke stand een akte van adoptie op in de Databank voor de Akten van de Burgerlijke Stand (DABS) op basis van het adoptievonnis.

Bij een buitenlandse adoptie wordt er ook een akte van geboorte opgesteld op basis van de buitenlandse geboorteakte.

Vervolgens wordt het adoptiekind ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister.

Als de geadopteerde van naam verandert, zal zij/hij uitgenodigd worden voor een nieuwe identiteitskaart, Kids-ID of verblijfsdocument.

Procedure

Adoptieprocedure

Procedure starten bij een binnenlandse of buitenlandse adoptie:

 • Contacteer eerst het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) van Kind en Gezin. Dit centrum gidst je doorheen de adoptieprocedure (aanvraag, voorwaarden, procedure en begeleiding).

Bijkomend bij een buitenlandse adoptie:

Adoptievonnis

Binnenlandse adoptie

 • De rechtbank stuurt het vonnis rechtstreeks naar de Burgerlijke stand;
 • Je moet niet langskomen.

Buitenlandse adoptie

 • De FCA bezorgt een attest aan de Burgerlijke stand.
 • We vragen om een afspraak te maken met het loket burgerlijke stand voor de nabesprekingen
  • Maak persoonlijk een afspraak via het ContactCenter op 011 70 14 14. Onze medewerkers leggen je telefonisch uit welke documenten je eventueel nog moet meebrengen.

Inschrijven in de bevolkingsregisters

Een adoptiekind moet bij aankomst in het gezin onmiddellijk worden ingeschreven in de bevolkingsregisters en dit op het adres van de ouders. Dat kan enkel op afspraak.

Maak een afspraak voor een adreswijziging

 • of maak telefonisch een afspraak via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

 • De adoptieouders.

Wat meebrengen

Breng mee bij je afspraak om je kindje in te schrijven in de bevolkingsregisters:

 • ofwel het bewijs van de beslissing van de registratie van de adoptie dat wordt afgegeven door de Federale Centrale Autoriteit als de adoptie in het buitenland werd uitgesproken voor de internationale verplaatsing van het kind;
 • ofwel een attest van de Vlaamse Centrale autoriteit Kind en Gezin.

Opgelet! Een niet-Europees kind dat in België aangekomen is met het oog op een adoptie zal bovendien moeten beschikken over een visum type D.

Kostprijs

Gratis

Naar top