Aanvraag stedenbouwkundige inlichtingen

Wat is een Vastgoeddossier?

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een gebouw of grond moet je allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

Een vastgoeddossier wordt afgeleverd met de beschikbare gegevens vanuit Vlaanderen of vanuit de stad. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het verifiëren van de bestaande toestand ten opzichte van de vergunde toestand. Heb je hierover twijfels:

  • handelshuis maar in werkelijkheid appartementen;
  • zie je dat er verschillende aanbouwen zijn die in verschillende periodes gebouw zijn;
  • wezenlijk verschil tussen jouw pand dat je wenst aan te kopen en de aanpalende,...

dan maak je best een afspraak met het Team Omgeving en Wonen.

Wat kost het?

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 77 euro. Een aanvrager dient slechts éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 kadastrale percelen op voorwaarde dat de percelen aangrenzend zijn, de percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen en er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn).

Vanaf aanvragen via het vastgoedinformatieplatform dient er buiten de gemeentelijke retributie eveneens een platformretributie van € 36,5 per perceel (vaste platformretributie : € 15,5 + tijdelijke platformretributie : € 21) betaald te worden.  Aansluitend wordt op het geheel van de gemeentelijke retributie en de platformretributie eveneens nog 21% BTW aangerekend.  Meer hierover (inclusief informatie omtrent de vrijgestelde organisaties (overheden), welke geen retributie dienen te betalen) is weer te vinden op de pagina Kostprijs, betaling & facturatie op de gebruikersomgeving van het vastgoedinformatieplatform.

Hoe een vastgoeddossier opvragen?

Je bent:

  • Notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in uw eNotariaat
  • Vastgoedmakelaar: je kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • Burger (enkel eigenaars), andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: je kan enkel een aanvraag doen via het Vlaamse webportaal.
Naar top