Sociaal Huis - OCMW

Budgetspel

Het budgetspel is een educatief bordspel dat jongeren laat nadenken over hun eigen beleving van budget, aankopen, schulden … en geeft hen inzicht in de kosten die ze zullen hebben als ze de stap naar een zelfstandig leven zetten.
Het spel kan begeleid worden door een maatschappelijk werker van het OCMW voor een groep van maximaal 16 leerlingen. Het geheel neemt ongeveer 2 lesuren in beslag.

  • Verantwoordelijke: Carola Lambeets, sociaalhuis@ocmw-st-truiden.be, 011 60 60 44
  • Datum project: sinds voorjaar 2021
  • Doelgroep: 5de, 6de en 7de secundair onderwijs
  • Kosten voor de school: gratis

Informatie rond het aanbod van het Sociaal Huis

De leerlingen krijgen zo een duidelijk beeld van het doel van het Sociaal Huis, de verschillende diensten en weten met welke vragen ze bij het Sociaal Huis terechtkunnen.
De bedoeling is uiteraard ook drempelverlagend te werken.
Deze interactieve voorstelling kan worden verzorgd door een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis en neemt ongeveer 1 à 2 lesuren in beslag, afhankelijk van de vraag naar uitgebreide of beknopte uiteenzetting.

  • Verantwoordelijke: Carola Lambeets, sociaalhuis@ocmw-st-truiden.be, 011 60 60 44
  • Datum project: sinds voorjaar 2021
  • Doelgroep: ASO, TSO, BSO, buitengewoon onderwijs en anderstalige leerlingen
  • Kosten voor de school: gratis

Septembertoelagen

De Septembertoelagen zijn een financiële tussenkomst in de schoolfacturen van kinderen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs. Deze financiële tussenkomst wordt op rekening van de school gestort zodat dit rechtstreeks kan afgehouden worden van de schoolfacturen van de kinderen die er recht op hebben. Om te weten of een kind recht heeft op een Septembertoelage wordt er een financieel onderzoek gedaan door het Sociaal Huis.

Klik hier voor meer info.

Bij vaststelling van financiële moeilijkheden worden mensen best zo snel mogelijk naar het Sociaal Huis (OCMW) van de gemeente van hun verblijf verwezen.

Studiefinanciering

In het Sociaal Huis kan je terecht voor hulp bij de aanvraag van een studietoelage.

Klik hier voor meer info. 

Socio-culturele participatie

Via fonds voor sociale, culturele en sportieve activiteiten kan je een tussenkomst krijgen:
- Voor de aankoop van materialen en de nodige kledij voor bepaalde hobby’s;
- In lidgelden, lessenreeksen en beurtenkaarten voor sportieve en vrije tijdsactiviteiten;
- Bij daguitstappen;
- Voor een vakantie via vakantieparticipatie of andere sociale organisaties;
- In de schoolfacturen (voor kinderen tot 18 jaar);
- Bij de betaling van schooluitstappen (voor kinderen tot 18 jaar).

Om te weten of je recht hebt op een tussenkomst wordt er een financieel onderzoek gedaan door het Sociaal Huis.

Klik hier voor meer info.

Naar top