Lokaal mondiaal beleid

De leerlijn voor kleuters, lager en secundair onderwijs

‘Educatie Duurzame Ontwikkeling’, dit is het kernprincipe. Volledig kaderend in de leerplannen werd voor 2023/2024 een leerlijn ontwikkeld die in de volgende jaren
wordt uitgerold. Kleuterklassen, lager en secundair onderwijs werken thematisch aan specifieke vaardigheden. Dit alles in een mondiaal decor.

  • Verantwoordelijke: dienst Mondiaal, info.mondiaal@sint-truiden.be, M 0498 93 91 01
  • Datum project: gedurende het hele schooljaar
  • Doelgroep: 2,5-18 jaar
  • Kosten voor de school: er wordt gestreefd naar een minimale kost voor de deelnemende scholen
  • Meer informatie: www.edosinttruiden.be

Kundabuffi’s schatkamer – Muzikaal wereldverhaal

Kundabuffi is de enige van het dorp die de wereld al gezien heeft. Van zijn verre reizen bracht hij schatten mee. Zijn schatkamer ligt er rommelig en stoffig bij. Soms, heel soms, komt er iemand van een verre wereld. En zo iemand kan Kundabuffi wakker krijgen. Kundabuffi’s schatkamer vormt een muzikaal wereldverhaal aan de hand van instrumenten en gebruiksvoorwerpen. De centrale thema’s zijn: de rijkdom van culturele en muzikale verschillen, de eenheid in verscheidenheid en het belang van een duurzaam ontwikkeling van de aarde. Na dit interactieve theaterstuk zullen we het in de klas verder over de SDG’s hebben.

IntercambioSO

IntercambioSO is een uitwisselingsproject van studenten secundair naar de zustergemeente van Sint-Truiden, Nueva Guinea in Nicaragua. IntercambioSO staat voor uitwisseling (‘intercambio’) en secundair onderwijs (SO). Hoe kunnen we onze solidariteit met de armen in
het zuiden tonen en hier zelf rijker van worden? We brengen de jongeren in contact met leeftijdsgenoten in Nueva Guinea om de wereld waarin we leven in Sint-Truiden te bekijken door een andere bril en om de wereld van de jongeren in Nueva Guinea te leren kennen.
Het project IntercambioSO heeft als ambitie op schoolniveau mondiale vorming en duurzame ontwikkeling procesmatig te integreren in het leerplan, waarbij leerlingen en leerkrachten van de tweede en derde graad een actieve en participerende rol opnemen in het kader van de stedenband tussen Sint-Truiden en Nueva Guinea in Nicaragua.

Wereldwinkel op School

Een Wereldwinkel op School is veel meer dan een regulier verkoopstandje tijdens de pauze. Het is een engagement voor rechtvaardigheid, het is leren over Noord-Zuidrelaties, het is leren beheren van een duurzame onderneming, het is actievoeren,
het is een project van de scholieren zelf, het is dromen van een betere wereld en het is natuurlijk geweldig plezant!

GoodFood@School

Gezonde & duurzame voeding voor ieder kind, op elke school, van klas tot refter. De school is dé plek om kinderen bewust te maken van gezonde en duurzame voeding.
Goed eten op school draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Kinderen zijn ook de consumenten van morgen. Door hen vertrouwd te maken met voeding en het hele verhaal erachter, werken we aan een eetcultuur waarbij er respectvol wordt omgesprongen met eten en de mensen die ervoor zorgen.
De scholen ondertekenen een charter met 10 algemene duurzaamheidsengagementen.
Daarna brengen we de mogelijkheden en beperkingen van de school in kaart. Samen met een schoolwerkgroep van directie, leerlingen, leerkrachten, ouders en cateringverantwoordelijken formuleren we realistische doelstellingen die in een concreet en meetbaar stappenplan worden gegoten, volledig op maat van de betrokken school.

Klimaattentoonstelling

De vereniging 'Grootouders voor het Klimaat - Limburg' heeft een tentoonstelling over het klimaat gemaakt en zal deze in samenwerking met het lokaal bestuur Sint-Truiden aanbieden aan de secundaire scholen. Deze tentoonstelling kadert het klimaatprobleem in de wereld én in Sint-Truiden. De inhoud is specifiek uitgewerkt voor leerlingen van het secundair onderwijs. Vanaf september kan je de buitententoonstelling gratis reserveren voor een korte periode. Ze zal op deze manier rondreizen van speelplaats naar speelplaats tijdens het schooljaar 2023-2024.

  • Verantwoordelijke: dienst Mondiaal, info.mondiaal@sint-truiden.be, M 0498 93 91 01
  • Datum project: vanaf oktober 2023
  • Doelgroep: basis- en secundair onderwijs
  • Kosten voor de scholen: gratis

Fair Enough

Eerlijke handel, iets voor wereldverbeteraars? In dit mobiele belevingsatelier geloven we van niet. Het gloednieuwe inleefspel Fair Enough daagt leerlingen van de 2e en 3e graad secundair uit om het product van de toekomst te ontwikkelen. Hoe moet een kledingstuk, snack of smartphone er binnen pakweg 20 jaar uitzien? In een eigen start-up werken ze als producent, arbeider en consument samen. Ligt de nadruk op winst? En voor wie dan? Voor zichzelf, of voor alle betrokken spelers? En wat met de impact op de planeet? Dit zijn vragen waar elke groep zich over zal moeten buigen.

Naar top