Integratie

De Babbelladder

Taalstimuleringsproject ‘De Babbelladder’ op woensdagnamiddag (14u tot 16u) en zaterdagvoormiddag (10u tot 12u) in het lokaal van het Huis van de Wereld, Minderbroederstraat 29. Dit buitenschools project ondersteunt allochtone en autochtone kinderen met een taalachterstand van de laatste kleuterklas en het eerste leerjaar van het lager onderwijs. Het project beoogt de taalvaardigheid van deze kinderen te onderhouden en eventueel op een speelse manier te verbeteren.
Deze talige ontmoetingsdagen kennen een vast programma: een startactiviteit, een voorleesmoment, gezelschapsspelletjes, een knutselmoment, een oudermoment en
een slotactiviteit. Het taalstimuleringsproject ‘De Babbelladder’ wordt in juni afgesloten met een open ontmoetingsmoment met een hapje en drankje en een tentoonstelling.

 • Verantwoordelijke: Riet Leurs, riet.leurs@sint-truiden.be, T 011 70 15 37
 • Datum project: oktober 2024 - juni 2025
 • Doelgroep: dit buitenschools project ondersteunt allochtone en autochtone kinderen met een taalachterstand van de laatste kleuterklas en het 1ste leerjaar van het lager onderwijs.
 • Kosten voor de school: gratis

Hapje Sint-Truiden

‘Hapje Sint-Truiden’ is een educatief project dat wordt aangeboden door team Sociale zaken (Integratie). De doelstellingen van het project zijn:

 • Leerlingen kunnen zich openstellen voor mensen die op welke manier dan ook anders zijn. Ze kunnen respect opbrengen voor mensen van een andere cultuur, van een andere afkomst, met andere gewoontes…
 • Leerlingen kunnen inzien dat huidskleur, religie en taal slechts enkele aspecten zijn van iemands identiteit. Leerlingen kunnen zien (ervaren) dat ze in heel wat aspecten niet zo verschillend zijn van mensen van een andere cultuur.
 • Leerlingen zijn in staat vooroordelen te ontmaskeren en kunnen kritisch omgaan met stereotypen.
 • Een hapje proeven van enkele culturen die in Sint-Truiden aanwezig zijn.
 • Via actieve beleving van en interactie met andere culturen en gewoonten laten we hen niet alleen de verschillen maar ook de gelijkenissen zien, voelen en proeven.
 • Verantwoordelijke: Riet Leurs, riet.leurs@sint-truiden.be, T 011 70 15 37
 • Datum project: oktober 2024 - mei 2025
 • Doelgroep: leerlingen van de 1ste graad secundair onderwijs om hen kennis te laten maken met de rijke diversiteit aan culturen in Sint-Truiden
 • Kosten voor de school: gratis

Interculturele, multiculturele en religieuze workshops

Een bontgekleurde groep mannen en vooral vrouwen uit Sint-Truiden, afkomstig uit alle hoeken van de wereld (India, Marokko, Afghanistan, Pakistan, Syrië, Somalië, Oekraïne, Tsjetsjenië, Nepal, …) brengen workshops over hun land van herkomst in het Nederlands. Ze doen dit graag ook in of voor jouw klas. We spelen in op de actualiteit en geven een brede kijk op de wereld in een interculturele dialoog en wederzijdse beeldvorming.
Initiatieven tot stimulering van ontmoeting en dialoog met verschillende allochtone gemeenschappen. Kan in allerlei vormen op maat worden uitgewerkt:

 • Een boeiend intercultureel initiatief?
 • Een gevarieerde multiculturele dag?
 • Een getuigenis die aan de ribben blijft plakken?
 • Een onderdeel voor de Week van de Diversiteit?

Wat kan dat concreet zijn:

 • Een kookworkshop Afrikaans of Afghaans, of een nationale keuken
 • Een creatieve workshop: hennatatoeage, kalligrafie
 • Een praatcarrousel of speeddating
 • Een debatmoment met verschillende religies
 • Een themadag rond vluchtelingen: getuigenissen, ontmoetingsmomenten, …

Zit je met een concrete vraag en weet je niet of deze binnen onze expertise past? We bekijken hoe we kunnen samenwerken.

 • Verantwoordelijke: Riet Leurs, riet.leurs@sint-truiden.be, T 011 70 15 37
 • Datum project: september 2024 - juni 2025, op aanvraag
 • Doelgroep: voor directie, leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiding… op maat van leerlingen basis- en secundair onderwijs
 • Kosten voor de school: te bespreken met team Sociale zaken (Integratie).

Vluchtelingenspel

Met dit spel tonen we de complexiteit aan waarmee vluchtelingen geconfronteerd worden. Jongeren én volwassenen gaan er soms zonder meer vanuit dat het allemaal profiteurs zijn die op het OCMW zitten. De realiteit is een stuk genuanceerder. In dit spel kruipt iedere leerling in de huid van een vluchteling. Tijdens acht ontmoetingen met andere spelers maak je kennis met de asielprocedure, opvangcentra, inburgering, illegaliteit, huisvesting, clandestiene tewerkstelling, vrijwillige terugkeer, uitwijzing enz. Je komt dus in aanraking met alle obstakels die vluchtelingen moeten trotseren en vooral: wat betekent het om je land te ontvluchten? Je vrienden en familie, noodgedwongen, achter te laten? En nog zoveel andere vragen.

 • Verantwoordelijke: Riet Leurs, riet.leurs@sint-truiden.be, T 011 70 15 37
 • Datum project: op aanvraag (oktober 2023 - juni 2024)
 • Doelgroep: 3de graad secundair
 • Kosten voor de school: Gratis

Hoe omgaan met racistische en discriminerende uitspraken? 

Deze workshop voor leerkrachten omvat uit het leven gegrepen casussen en uitwisseling van ervaringen, aangevuld met tips van educatieve medewerkers die dagelijks rond deze thema’s werken.
Volgens sommigen bestaan racisme en discriminatie niet. Mensen die met beide voeten in de realiteit staan, zoals leerkrachten, vertellen ons een ander verhaal. Als je geconfronteerd wordt met racistische of discriminerende uitspraken in de klas, is het niet altijd makkelijk om hierop te reageren – zelfs voor ervaren rotten in het vak.

 • Verantwoordelijke: Riet Leurs, riet.leurs@sint-truiden.be, T 011 70 15 37
 • Datum project: op aanvraag (oktober 2024 - juni 2025)
 • Doelgroep: voor alle leerkrachten die geconfronteerd worden met het probleem van racisme en discriminatie en hiermee concreet aan de slag willen gaan.
 • Kosten voor de school: gratis

TIP: Organiseer een leuke multiculturele dag (wereldfeest) op school met de verschillende aanwezige culturen.

Woordjes van Milan en vorming rond meertaligheid

In de doos van ‘woordjes van Milan’ vind je 24 kaarten van de belangrijkste peuterwoordjes. Elke kaart beeldt het woord uit in een heldere tekening én geeft het woord in negentien verschillende talen. Ideaal als communicatiemiddel in de klas of als leermiddel thuis of op school.
Er zitten nu 40 woordkaartjes in 20 talen in (Nederlands, Frans, Engels, Duits, Arabisch, Spaans, Pools, Italiaans, Hindi, Chinees, Turks, Russisch, Oekraïens, Grieks, Japans, Urdu, Albanees, Bulgaars, Perzisch, Roemeens). 
En met de Clavis Go app (die binnen enkele weken online komt) zal je de Nederlandse woordjes kunnen beluisteren.
Dit zal gekoppeld worden aan een vorming rond meertaligheid, gegeven door de Truiense logopediste An Thijs. Iedere deelnemende school krijgt 1 pakket mee op het einde van de vorming.
Er zullen voorinschrijvingen zijn waarbij iedere school de kans krijgt om 1 kleuterleerkracht in te schrijven.

 • Verantwoordelijke: Riet Leurs, riet.leurs@sint-truiden.be, T 011 70 15 37
 • Datum project: dinsdag 22 oktober 2024
 • Doelgroep: kleuterleiders
 • Kosten voor de school: gratis

Leer- en coachingtraject 'diversiteit' 

Dit traject bestaat uit 5 vormingssessies. Iedere vormingssessie duurt 1 dagdeel (= 3 uren).

 • Sessie 1: Kaders diversiteit 
  In deze sessie krijg je handvatten mee voor het omgaan met diversiteit. We proberen je bewust te maken van je referentiekader, we staan stil bij intersectionaliteit en ook de vooroordelen die we allemaal hebben. We kijken hoe je er in de onderwijscontext mee aan de slag kan.
 • Sessie 2: Duidelijk gesproken taal
  Tijdens deze sessie ga je op een interactieve manier na hoe je conversaties met anderstaligen vlotter laat verlopen. Je krijgt inzicht in taalverwerving en de ERK-taalniveaus in functie van je communicatie naar anderstaligen. Je wordt je bewust van het belang van duidelijke taal om laagdrempelig te communiceren en tegelijk voldoende oefenkansen Nederlands te bieden.
 • Sessie 3: Duidelijk geschreven taal
  In deze sessie leer je documenten om te zetten in een duidelijke en eenvoudige taal. Je leert bewust om­gaan met je taalgebruik in geschreven communicatie met anderstaligen. Je krijgt tips en tools om in de toe­komst een duidelijke taal te gebruiken in brieven, vaca­tures, formulieren, brochures, reglementen, nieuwsbrieven, website, e-mails, ...
 • Sessie 4 en sessie 5: Ouderbetrokkenheid en – participatie in een diverse context
  Ouders en scholen zijn partners in wat kinderen leren. Maar wat doe je als school wanneer je merkt dat de samenwerking niet zo gemakkelijk gaat? Deze vorming biedt een kader aan om te werken aan een krachtige samenwerking tussen ouder en school. Het kader helpt om de ouderbetrokkenheid en het ouderbeleid te analyseren. Het biedt inspiratie om een krachtige samenwerking met ouders uit te bouwen, die rekening houdt met de diversiteit van het schoolpubliek.
 • Organisatie: Agentschap Integratie en Inburgering
 • Verantwoordelijke: Riet Leurs, riet.leurs@sint-truiden.be, T 011 70 15 37
 • Datum project: op aanvraag (oktober 2024 - juni 2025)
 • Doelgroep: onderwijs 
 • Kosten voor de school: gratis
Naar top