Flankerend onderwijs

De eerste schooldag van Milan

Jaarlijks werden de instapboekjes van ‘de eerste schooldag van Milan’ aan alle basisscholen bedeeld door de dienst Flankerend onderwijs. In 2023 zullen er 15 boekjes aan iedere kleuterschool verdeeld worden aan de scholen, die ze op hun beurt kunnen uitlenen aan de ouders die hun kind komen inschrijven. De ouders kunnen door het voorlezen de kinderen voorbereiden op het schoolse leven, hetgeen de overgang vergemakkelijkt.

 • Verantwoordelijke: Jeroen Cops, jeroen.cops@sint-truiden.be, M 0498 93 91 24
 • Datum project: gedurende het hele schooljaar
 • Doelgroep: basisonderwijs
 • Kosten voor de school: gratis

Vormingen rond huiswerkbegeleiding

Het lokaal bestuur Sint-truiden investeert al 5 jaar in huiswerkbegeleiding via de leerkrachten in diverse basisscholen. We willen het principe van ‘leren leren’ toepassen, waarbij er rond de leercompetenties van het kind wordt gewerkt. De vormingen worden voorzien door vzw Schoolmakers. Indien leerkrachten huiswerkbegeleider willen worden, dienen ze beide vormingen te volgen.

 • Verantwoordelijke: Jeroen Cops, jeroen.cops@sint-truiden.be, M 0498 93 91 24
 • Datum project: oktober 2023
 • Doelgroep: leerkrachten basisscholen
 • Kosten voor de school: gratis

Vorming rond gebruik kinderarmoedesignalenkaart

De signalenbundel en bijhorende signalenkaart wordt in de eerste plaats in scholen gebruikt. Leerkrachten en directie, in overleg met zorg, kunnen deze bundel als handleiding gebruiken om zowel op kind-, op leerkracht- als op schoolniveau aan gelijke
(onderwijs)kansen te werken. Met de signalenkaart kan je een aantal signalen en probleemsituaties in kaart brengen.
Naast de handige signalenkaart vind je ook een stappenplan om constructief om te gaan met de signalenkaart en signalenbundel. De signalenbundel dient om concreet rond de signalen aan de slag te gaan.
Om het gebruik van deze signalenkaart -en bundel optimaal te laten verlopen, wordt er voorgesteld om voorafgaandelijke 1 vorming te laten plaatsvinden bij het leerkrachtenteam.

 • Verantwoordelijke: Jeroen Cops, jeroen.cops@sint-truiden.be, M 0498 93 91 24
 • Datum project: doorlopend (2 à 3 uur voor een vorming)
 • Doelgroep: leerkrachtenteams basisscholen
 • Kosten voor de school: gratis
Naar top