Flankerend onderwijs

Vormingen rond huiswerkbegeleiding

Het lokaal bestuur Sint-truiden investeert al 5 jaar in huiswerkbegeleiding via de leerkrachten in diverse basisscholen. We willen het principe van ‘leren leren’ toepassen, waarbij er rond de leercompetenties van het kind wordt gewerkt. De vormingen worden voorzien door vzw Schoolmakers. Indien leerkrachten huiswerkbegeleider willen worden, dienen ze beide vormingen te volgen.

 • Verantwoordelijke: Jeroen Cops, jeroen.cops@sint-truiden.be, M 0498 93 91 24
 • Datum project: 24 en 26 september 2024 van 16u30-18u in de Gazo Lounge backstage
 • Doelgroep: leerkrachten basisscholen
 • Kosten voor de school: gratis

Vorming rond gebruik kinderarmoedesignalenkaart

De signalenbundel en bijhorende signalenkaart wordt in de eerste plaats in scholen gebruikt. Leerkrachten en directie, in overleg met zorg, kunnen deze bundel als handleiding gebruiken om zowel op kind-, op leerkracht- als op schoolniveau aan gelijke
(onderwijs)kansen te werken. Met de signalenkaart kan je een aantal signalen en probleemsituaties in kaart brengen.
Naast de handige signalenkaart vind je ook een stappenplan om constructief om te gaan met de signalenkaart en signalenbundel. De signalenbundel dient om concreet rond de signalen aan de slag te gaan.
Om het gebruik van deze signalenkaart -en bundel optimaal te laten verlopen, wordt er voorgesteld om voorafgaandelijke 1 vorming te laten plaatsvinden bij het leerkrachtenteam.

 • Verantwoordelijke: Jeroen Cops, jeroen.cops@sint-truiden.be, M 0498 93 91 24
 • Datum project: doorlopend (2 à 3 uur voor een vorming)
 • Doelgroep: leerkrachtenteams basisscholen
 • Kosten voor de school: gratis

Vergeten brooddozen

Lokaal bestuur Sint-Truiden voorziet Shop & the City-bonnen om scholen in de mogelijkheid te stellen om brood, beleg, fruit, koekjes, … aan te kopen. De waarde van de bonnen wordt vastgelegd op 1 euro/leerling voor iedere schoolvestiging (decimaal afgerond). Op die manier kunnen de scholen inspelen wanneer een leerling een lege/ongezonde brooddoos heeft en is dit project ook complementair aan het project Brood(doos)nodig. Het geeft de scholen ook de mogelijkheid om snel en flexibel in te spelen op een vaststelling van een lege brooddoos.

 • Verantwoordelijke: Jeroen Cops, jeroen.cops@sint-truiden.be, M 0498 93 91 24
 • Datum project: september
 • Doelgroep: Kinderen
 • Kosten voor de school: gratis
Naar top