Academie Haspengouw Podium

Kunstkuur

De vroegere ‘muzische vorming’, een samenwerking tussen DKO en basisonderwijs, kreeg vanaf 1 september 2019 een nieuwe vorm. Gedurende min. 1 en max 3 schooljaren delen leerkrachten uit het deeltijds kunstonderwijs de klasvloer met leerkrachten uit een basisschool. De samenwerking bestaat erin om een project uit te werken waarbij leerkrachten uit het deeltijds kunstonderwijs op de klasvloer ondersteuning bieden. Eventueel kan een derde cultuureducatieve partner ook betrokken worden. Met ondersteuning onder de vorm van extra uren voor het DKO en werkingsmiddelen helpt Kunstkuur je school in haar aanpak van de muzische domeinen en biedt het de mogelijkheid om kunst- en cultuuronderwijs in alle vakken te integreren. 

De leerkracht DKO zet maximaal in op de ondersteuning van de leerkrachten BaO m.b.t. muzische vorming. Samen versterken ze de culturele competenties bij de leerlingen.

De samenwerking kan een tool zijn om kansarme leerlingen naar het DKO te leiden. De basisschool neemt contact op met de Academie Haspengouw Podium om samen een project in te dienen op www.cultuurkuur.be

Iedere partner doet dat vanuit zijn/haar eigen visie en doelstellingen. Het project kan voor max. 35 punten voor 40 weken worden ingezet, wat resulteert in max. 7 uren/week kunstkuur in de klas het hele jaar door, inclusief overlegmomenten. Afhankelijk van de ingezette punten (uren) worden er werkingsbudgetten tegenover gesteld, gaande van 150 euro tot 1059 euro per jaar per project. Op www.cultuurkuur.be is er extra info te vinden. 

De projecten moeten steeds worden ingediend vóór 15 februari 2025 en na mei 15 mei 2025 wordt er meegedeeld aan beide partners of het project is goedgekeurd? Zo kunnen we aan de slag in het volgende schooljaar, dus in 2025-2026.

Dit wordt jouw podium! – kennismaking met de academie

In interactieve muzische workshops krijgen de leerlingen en de kleuters de kans om kennis te maken met de basisparameters van muziek en drama, met het uitgebreide aanbod instrumenten…

Naar top