Subsidie voor evenementen

Sint-Truiden is al jaren een stad waar veel beleving is. Naast de vele grote evenementen op of rond de Grote Markt zijn er ook in de wijken en dorpen van onze stad vele kleine evenementen.

Het lokaal bestuur Sint-Truiden wil met dit subsidiereglement hierin een actief evenementenbeleid voeren met een bijzondere aandacht voor volgende thema’s: innovatie, duurzaamheid, veiligheid, toegankelijkheid, samenwerking en kwaliteit.

Het subsidiereglement kan je hieronder raadplegen.

Hoe aanvragen? 

Dossiers kunnen per trimester digitaal ingediend worden via de knop hierboven. Ze worden door een beoordelingscommissie nagekeken en afgetoetst aan de negen beoordelingscriteria.

Evenementen kunnen een structurele partner worden na drie positieve evaluaties of als het een bestaand evenement met een sterke traditie is.

Subsidie, premie en erkenning

Naar top