Zwembad

Vorig jaar werd gestart met de bouw van het Sportpark Haspengouw en een nieuw zwembad. Het huidige recreatiezwembad zou in het kader van deze werkzaamheden open blijven tot einde mei 2020. Daarna zouden de deuren definitief sluiten om plaats te maken voor het nieuwe 'Bloesembad', dat begin volgend jaar moet klaar zijn. Door de maatregelen die getroffen werden om het Covid-19 virus in te perken, heeft het college van burgemeester en schepenen in zitting van 1 mei 2020 beslist om de deuren van het sportcomplex Sint-Pieter, en bijgevolg dus ook het recreatiezwembad, niet meer te heropenen.

Fervente en recreatieve zwemmers konden in normale omstandigheden tot einde mei in recreatiezwembad Sint-Pieter terecht om er naar hartenlust hun sportieve activiteiten te beoefenen. Door de maatregelen om de verspreiding van het Covid-19 virus in te perken, was het sportcomplex Sint-Pieter en het recreatiezwembad genoodzaakt om vanaf 14 maart 2020 de deuren te sluiten. Het college van burgemeester en schepenen heeft vervolgens in zitting van 1 mei 2020 beslist om het sportcomplex Sint-Pieter en bijgevolg dus ook het recreatiezwembad niet meer te heropenen.

Terugbetaling niet-gebruikte beurten
Heb jij nog een tienbeurtenkaart of abonnement van zwembad Sint-Pieter waarop ongebruikte beurten staan? Deze kan je tot 30 juni 2020 inleveren in de brievenbus aan het stadskantoor, Kazernestraat 13,  t.a.v. de dienst Sport. Je levert de tienbeurtenkaart of het abonnement in samen met een briefje waarop je je contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) én rekeningnummer noteert.

Meer info?
info.zwembad@sint-truiden.be
011 70 17 57

Recreatiezwembad Sint-Pieter