ZorGGroep ZIn

Preventie, vroeginterventie, behandeling en nazorg voor geestelijke gezondheidsproblemen

ZorGGroep Zin is een partner binnen het opstellen van een beleidsmatige aanpak van alcohol, drugs, game- en gokproblemen. Scholen kunnen een beroep doen op een preventiewerker om hun in dit proces te coachen.
Daarnaast kan de ondersteuning gevraagd worden van een preventiewerker bij het uitwerken en organiseren van vormingen voor leerkrachten en ouders. Ook kunnen leerkrachten, leerlingbegeleiders… bij ons terecht voor consultvragen en ondersteunen we leerkrachten in het organiseren van projectdagen, lespakketten en activiteiten voor leerlingen. ZorGGroep Zin heeft een aangepast aanbod voor zowel het lager als het secundair onderwijs.
Verder staat ZorGGroep Zin als ambulant centrum voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Zowel kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen (en/of hun omgeving) kunnen er terecht met psychische en/of psychiatrische of verslavingsproblemen voor een (individuele) begeleiding.

  • Verantwoordelijke: Denise Wethlij, denise.wethlij@zorggroepzin.be, T 011 71 60 01
  • Datum project: gedurende het hele schooljaar
  • Doelgroep: ouders, leerkrachten en leerlingen
  • Kosten voor de school: ondersteuning door de preventiewerker is kosteloos (indien er gebruik gemaakt wordt van ervaringsdeskundigen wordt er wel een sprekersvergoeding en reisonkosten aangerekend)
Naar top