Zelf een evenement organiseren

Bij de organisatie van evenement komt veel meer kijken dan je op het eerste zicht denkt. Het is dus belangrijk goed na te denken wat je wil doen en of het haalbaar is.
Alle richtlijnen rond het organiseren van fuiven en evenementen zijn gebundeld in het 'Politiereglement fuiven en evenementen'. Lees dit reglement zeker goed na, vooraleer je begint met organiseren! Het reglement kan je hieronder raadplegen of downloaden.

Als je een evenement wil organiseren in de stad Sint-Truiden dan moet je tijdig een aanvraag indienen. Om te weten te komen onder welke categorie je evenement valt en dus welk aanvraagformulier je moet invullen, moet je eerst zelf een risicoscan uitvoeren. Deze risicoscan bepaalt in welke categorie je evenement valt, en dus welk formulier je dient in te vullen. Elk formulier vraagt de basisgegevens van je evenement. Hoe hoger het risico, hoe meer informatie we nodig hebben. Na het (tijdig) indienen van je aanvraagformulier, zullen de dienst evenementen en de veiligheidsdiensten je dossier opstarten en een risicoanalyse maken. Zo kunnen ze eventueel je evenement een andere categorie toekennen, eventueel bijkomende vragen stellen en uiteindelijk, na een beslissing van het college van burgemeester en schepenen, een vergunning afleveren.

Opgelet, vanaf 1 januari 2020 is het verboden om op evenementen drank te serveren in bekers, flesjes of blikjes voor eenmalig gebruik. Meer info over het verbod kan je hier terugvinden.

Hieronder kan je ook het aanvraagformulier voor het organiseren van wielerwedstrijden downloaden.
Het politiereglement fuiven en evenementen kan je hier downloaden.

Checklists en de nodige informatie over het inschakelen van veiligheidsfirma's, aanvragen van vergunningen,... vind je hier.