Zelf een evenement organiseren

Bij de organisatie van evenement komt veel meer kijken dan je op het eerste zicht denkt. Het is dus belangrijk goed na te denken wat je wil doen en of het haalbaar is. Zeker in het coronatijdperk is dit niet simpel.

1/ Wat, op welke manier en voor hoeveel personen mag ik iets organiseren?

Evenementen zijn voorlopig verboden.
Via deze link kom je op de meest actuele versie van de geldende sectorprotocollen: www.info-coronavirus.be/nl/protocollen.
Je kan ondertussen wel al aan de hand van onderstaande info evenementen plannen voor volgend jaar.

2/ Wanneer moet ik een vergunning voor mijn evenement aan de stad Sint-Truiden vragen ?

Alle openbare evenementen moeten gemeld of aangevraagd worden aan de stad Sint-Truiden.

  Evenement
Parameters Voldoen aan 1 van deze parameters = AANVRAAG VOOR VERGUNNING

CERM verplicht (groen advies)

 

Voldoen aan deze 5 parameters = MELDING

CERM niet verplicht maar aangeraden

Muziek? Fuif, optreden… (luider dan 85 decibels) Achtergrond (85 decibels of minder)
Locatie? Openbaar domein (weg, plein…) Privé domein
Uren? ’s Nachts tussen 22 en 6 uur Overdag tussen 6 en 22 uur
Vrije doorgang naar de locatie voor voertuigen veiligheidsdiensten? Minder dan 3 meter in de breedte Meer dan 3 meter in de breedte
Aanwezigen? Meer dan 100 personen Minder dan 100 personen

 

3/ Hoe vraag ik een vergunning voor mijn evenement aan bij de stad Sint-Truiden?

In afwachting van ons online evenementen/fuifloket, kan je momenteel enkel met het eenvormig aanvraagformulier een aanvraag indienen.

Hou er rekening mee dat de stad Sint-Truiden het advies van het Covid Event Risk Matrix (CERM) gebruikt om wel of niet een vergunning af te leveren. Je moet dus eerst daar je evenement in aanmelden om het CERM-advies te bekomen. Zonder dit CERM-advies kan je geen vergunning krijgen. Bij wijziging van de protocollen kan het zijn dat het CERM je vraagt om de eventscan opnieuw uit te voeren. Als je een ander kleuradvies krijgt dan bij je eerdere aanvraag, moet je de stad Sint-Truiden hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

4/ Buiten de COVID-protocollen, aan welke andere regelgeving moet mijn evenement voldoen?

De stad Sint-Truiden heeft een politiereglement voor fuiven en evenementen. Hierin kan je de regelgeving terugvinden over o.a. geluid, security, brandveiligheid, tenten, podia, drank, promotie…