Wilsverklaring euthanasie

Met een wilsverklaring euthanasie kan je vragen dat er in de toekomst euthanasie wordt toegepast door een arts voor het geval dat je niet meer in staat bent om jouw wil duidelijk kenbaar te maken als je op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest.

Buiten deze wilsverklaring om is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.

Voorwaarden?

  • Gebruik wettelijk voorgeschreven verklaringsformulier
  • Opgesteld in bijzijn van 2 meerderjarige getuigen (waarvan er minstens één geen erfgenaam is, of geen materieel belang heeft bij het overlijden) en eventueel 2 vertrouwenspersonen (beperking materieel belang geldt hier niet)
  • Opgesteld minder dan 5 jaar voor de wilsonbekwaamheid van de patiënt

 

Voor wie?
Elke handelingsbekwame meerderjarige (ontvoogde minderjarige)

Geldigheid?

  • 5 jaar
  • Hernieuwen om de 5 jaar
  • Verklaring op ieder moment te herzien of in te trekken

 

Prijs?
Gratis

Hoe aanvragen?
Persoonlijk aan het loket bij de dienst Bevolking. Hievoor kan je een afspraak maken.
Je mag volmacht geven aan een andere persoon, wanneer je je niet kan verplaatsen, door het formulier hieronder te downloaden.

Wat moet je doen?
Je vult de verklaring in en laat jouw getuigen en eventueel de vertrouwenspersonen het document ondertekenen.

Je gaat met deze verklaring naar de dienst bevolking, die jouw gegevens registreert en doorstuurt naar de databank van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Deze beveiligde databank is enkel raadpleegbaar door de betrokken arts op het ogenblik dat het raadplegen ervan nodig zou zijn.

Wat meebrengen bij aanvraag?

  • Identiteitskaart aanvrager

 

Wat krijg je mee bij aanvraag?

  • Ontvangstbewijs
  • Geviseerd afschrift van jouw verklaring

 

Tip?
Na jouw registratie kan je op www.leif.be gratis een leifkaart aanvragen waarop jouw wilsverklaringen (orgaandonatie, negatieve wilsverklaring, euthanasie, uitvaart, lichaam aan wetenschap schenken) vermeld zijn. Deze kaart is bedoeld om in jouw portefeuille te bewaren, zodat artsen en hulpverleners kunnen rekening houden met jouw voorafgaande zorgplanning.