Wil jij onze GECORO versterken?

De gemeentelijke adviesraden en overlegstructuren adviseren de stad Sint-Truiden bij de uitoefening van haar bevoegdheden. Ze zorgen voor overleg en inspraak met betrekking tot het gemeentelijk beleid.

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening of kortweg GECORO is een verplicht onafhankelijk adviesorgaan en wordt elke legislatuur opnieuw samengesteld. De GECORO heeft specifieke opdrachten zoals onder meer:

  • Advisering bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en verordeningen
  • Bundeling en coördinatie van bezwaarschriften van RUP’s

 

De GECORO kan bovendien advies geven of voorstellen doen over alles wat in verband staat met ruimtelijke ordening.

Praktisch is er ongeveer elke drie a vier maanden een avondvergadering voorzien waarbij de voorliggende dossiers worden besproken.

Met de aanstelling van de deskundigen willen we expertise vanuit verschillende invalshoeken in dit adviesorgaan binnenbrengen. Deze expertise kan blijken uit: relevante beroepservaring, studies, betrokkenheid,…

Om je kandidaat te stellen vragen we je onderstaand formulier in te vullen en je motivatie te bezorgen, uiterlijk op 20 december 2019.

Voor meer info over de GECORO en je mogelijke kandidaatstelling voor de GECORO kan je contact opnemen met Bart Schops op 011 701 480 of info.ruimtelijke.ordening@sint-truiden.be

GECORO Sint-Truiden