Werkwinkel

In de Werkwinkel vind je zowel de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), de VDAB-fruitcel, Gespecialiseerde Trajectbepaling en -begeleiding (GTB), ArbeidsRehabilitatie en TrajectBegeleiding (ARTB).

Bij de VDAB kan je terecht:
- als werkzoekende: (her)inschrijving, werkaanbiedingen, begeleiding, informatie over opleidingen, attesten,…
- als werkgever: vacatures plaatsen en zoeken naar kandidaten, praktische vragen
-als werknemer: loopbaanbegeleiding, opleidingscheques, loopbaancheques,...

Bij VDAB-fruitcel kan je terecht:
- als werkgever voor het plaatsen van vacatures en praktische vragen
- als werkzoekende: voor jobs in de fruitteelt en praktische vragen

GTB:
- is gespecialiseerd in de begeleiding van personen met een handicap naar een tewerkstelling

ARTB:
- ondersteunt personen met een (arbeids)handicap of een beperking ten gevolge van een psychische problematiek in het vinden van werk

Contact en openingsuren

Nijverheidslaan 1
3800 Sint-Truiden

011 48 03 10
Vandaag open van 09:00 tot 12:00.
Morgen Gesloten.