Werkingssubsidies voor culturele verenigingen

Culturele verenigingen ontvangen voor hun jaarwerking een subsidie op basis van een puntensysteem. Voor elk soort activiteit wordt een bepaald puntenaantal toegekend. De som van de behaalde punten wordt omgezet naar een uit te keren subsidiebedrag.

Voor wie?
Culturele verenigingen aangesloten bij de stedelijke adviesraad voor cultuurbeleid

Hoe aanvragen?

Hoe aanvragen?

  • Elke activiteit moet enkele dagen op voorhand doorgegeven worden aan de UiTbalie. Een activiteit die niet wordt doorgegeven, komt niet in aanmerking voor subsidiëring.
  • Verenigingen die over een jaarprogramma beschikken kunnen het hele programma doorgeven, zodat het meteen verwerkt kan worden.
  • De activiteiten kunnen zowel geprint (jaarprogramma of activiteitenoverzicht) of via mail doorgegeven worden aan de UiTbalie.
  • Elke doorgegeven activiteit krijgt een volgnummer. De afzender krijgt een ontvangstmelding. 
BijlageGrootte
PDF icon Lijst van activiteiten die in aanmerking komen voor subsidiëring272.45 KB