Werking

Het college van burgemeester en schepenen is belast met het dagelijks bestuur van de stad. Het college vergadert elke vrijdag en behandelt de vele uiteenlopende problemen en knelpunten die in de loop van de voorbije weken zijn gerezen. Dit gaat van het adviseren en toekennen van bouw- en verkavelingsvergunningen, over het herstellen van bepaalde wegen, tot het toekennen van materiƫle hulp aan verenigingen bij hun organisaties. Het college bereidt daarnaast de beslissingen van de gemeenteraad voor en voert ze uit.

Het college bestaat uit de burgemeester, 7 schepenen en de algemeen directeur, die belast is met het opstellen van de notulen, ervoor zorgt dat de stadsdiensten de getroffen beslissingen uitvoeren en hierop toezicht houdt.