Weg met asbest i. s. m. Dubolimburg, Ovam, provincie Limburg en de bouwsector

maandag 16 mei 2022

Asbest werd tot einde jaren ‘80 veelvuldig gebruikt in de bouwsector. In de loop der jaren werd echter duidelijk dat het inademen van asbestvezels ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Er is vandaag nog steeds veel asbest aanwezig in en rond onze woningen. Dubolimburg lanceert daarom een campagne in samenwerking met Ovam, de provincie Limburg en de bouwsector om het verwijderen en afvoeren van asbest professioneel, veilig en – dankzij de nieuwe premiesgoedkoper te laten gebeuren. De Asbestverwijderingscampagne loopt nog tot en met december 2024.

Dubolimburg vzw is al meer dan 15 jaar de betrouwbare partner van iedereen die in Limburg duurzaam wil (ver)bouwen en wonen. Dankzij het objectieve advies en de begeleiding van De Huisdokter krijgen jaarlijks meer dan 400 particulieren het juiste maatadvies aan huis om hun woning energiezuiniger en comfortabeler te maken. Nu komt daar dus asbestverwijdering bij. Mét premies.

Werkwijze

Wie een vermoeden heeft van asbest in zijn dak, gevel of leidingisolatie kan een afspraak maken met Dubolimburg. Zij sturen een asbestdeskundige ter plaatse die – eventueel via een labo-onderzoek – de aanwezigheid van asbest zal detecteren. Daarna zorgen geselecteerde aannemers, al dan niet gecombineerd met het advies van de Huisdokter, voor het verwijderen en afvoeren.

Premies

Wie het volledige traject van Dubolimburg afwerkt – van de detectie door een asbestdeskundige tot het effectieve verwijderen en afvoeren van het asbesthoudende materiaal door een aannemer uit de Dubolimburgpoule – heeft recht op premies. Op die manier worden de diensten van de asbestdeskundige én de huur van een container gratis.

Meer info en afspraken: www.as-best.be

 

Hoe gaat de Asbestverwijderingscampagne van Dubolimburg concreet in zijn werk?

Er is een verschil in de werkwijze afhankelijk van waar het asbesthoudende materiaal zich precies bevindt.

ASBEST IN DAK OF GEVEL

Stap 1: Asbestdeskundige
De asbestdeskundige komt, als dat nog niet eerder gebeurde, ter plaatse. Hij neemt indien nodig een staal en laat een labotest uitvoeren. Je krijgt een rapport met de uit te voeren werken en een meetstaat. Dat kan je gebruiken om offertes op te vragen. Het advies van de asbestdeskundige is gratis als je het asbest laat verwijderen en afvoeren door een aannemer uit het collectief van Dubolimburg.

Stap 2: Huisdokterbezoek
Werd er effectief asbest aangetroffen in de dak- of gevelconstructie van je woning? De Huisdokter van Dubolimburg geeft bijkomend advies om het dak correct te kunnen na-isoleren. Je krijgt een rapport met aanbevelingen om je energiefactuur te doen dalen en je wooncomfort te verhogen.
Het advies van de Huisdokter is gratis op voorwaarde dat je het asbest laat verwijderen en afvoeren door een aannemer uit het collectief van Dubolimburg.

Stap 3: Verwijderen van het asbest
(door een geselecteerde aannemer)

Dubolimburg selecteerde een aantal aannemers op basis van kwaliteit en hun ervaring met het veilig en professioneel verwijderen van het asbest. Je kiest uit deze lijst zelf de aannemer die de werken zal uitvoeren. De lijst met de geselecteerde aannemers is terug te vinden op www.as-best.be. Het verwijderen van asbest is altijd betalend.

Stap 4: Afvoeren van het asbest
(door een geselecteerde aannemer)
Na
het verwijderen van het asbest zal de aannemer het materiaal veilig afvoeren. Dit gebeurt door de aannemer die het asbest in en om je woning heeft verwijderd. Het afvoeren van het asbest is gratis als het gebeurt door een aannemer uit het Dubolmburgcollectief.

ASBEST IN LEIDINGISOLATIE

Stap 1: Asbestdeskundige
De asbestdeskundige komt, als dat nog niet eerder gebeurde, ter plaatse. Hij neemt indien nodig een staal en laat een labotest uitvoeren. Particulieren krijgen een rapport met de uit te voeren werken en een meetstaat. Dat kan worden gebruikt om offertes op te vragen. Het advies van de asbestdeskundige is gratis als men het asbest laat verwijderen en afvoeren door een aannemer uit het collectief van Dubolimburg.

Stap 2: Verwijderen en afvoeren van het asbest
(door een geselecteerde aannemer)

Dubolimburg selecteerde een aantal aannemers op basis van kwaliteit en hun ervaring met het veilig en professioneel verwijderen en afvoeren van het asbest. Particulieren kiezen uit deze lijst zelf de aannemer die de werken zal uitvoeren. De lijst met de geselecteerde aannemers is terug te vinden e op www.as-best.be.
Dankzij de subsidie van Dubolimburg kan je dit bedrag uitsparen:

  • tot 4000 euro bij een woning
  • tot 8000 euro bij een appartementsgebouw

 

Waarom is het interessant om asbest te laten verwijderen via Dubolimburg vzw?

  • Je hebt recht op premies die het factuurbedrag doen dalen
  • Je kan rekenen op een professionele service door geselecteerde aannemers die het asbest veilig verwijderen en afvoeren
  • Je krijgt gratis bijkomend advies (isolatie, ventilatie, verwarming, energie, …)

 

Wie is Dubolimburg vzw?

Dubolimburg is het provinciale steunpunt voor duurzaam (ver)bouwen en wonen. We bieden objectief advies, begeleiding en ondersteuning aan onze drie doelgroepen:

  • Particuliere (ver)bouwers
  • Gemeentelijke overheden
  • Bouwprofessionelen

 

Elke doelgroep mag rekenen op advies op maat:

 

Samen met onze partners en partnerorganisaties zetten we projecten op die duurzaam (ver)bouwen steeds nadrukkelijker verankeren in de Limburgse bouwwereld. 

 

Asbest