Wateroverlast

Op pinkstermaandag stonden de hemelsluizen wagenwijd open boven Sint-Truiden. Vooral in Velm, Kerkom, Halmaal, Bevingen, Aalst, Gelinden en Groot-Gelmen stortte het water met een ongeziene intensiteit uit de lucht.

De voorbije jaren hebben we heel wat maatregelen genomen. Sinds juni 2019 hebben we ook niet stilgezeten en is bestudeerd wat we bijkomend kunnen doen om onze dorpen te beschermen tegen de genadeloze kracht van het water.

Dat hebben we voorgesteld op infoavonden voor de bewoners van de getroffen dorpen:
- op dinsdag 22 oktober 2019 voor Velm, Kerkom, Halmaal, Bevingen en Aalst;
- op maandag 4 november 2019 voor Gelinden en Groot-Gelmen. 

Hieronder kan je de presentaties van deze infoavonden opnieuw bekijken. 

afbeelding wateroverlast