Wat met oude blauwe zakken? / Optimo

Wat met oude blauwe zakken? 

Heel wat mensen zitten nog met oude pmd-zakken, die niet meer aan straat mogen worden aangeboden. Wie nog met volle rollen oude pmd-zakken zit, mag ze inruilen tegen nieuwe in het recyclagepark of andere inruilpunten. Wie nog losse zakken heeft, kan ze nog gebruiken om pmd naar het recyclagepark te brengen. Uitzonderlijk worden er ook pmd-zakken van andere intercommunales aanvaard. Al deze maatregelen lopen af op 31 maart 2022. 

Limburg.net krijgt heel wat vragen van burgers die niet begrijpen waarom de oude pmd-zakken niet meer mogen gebruikt worden. Op 1 januari 2022 werd een nieuwe Vlaamse wetgeving van kracht.

Deze wetgeving bepaalt dat alle afvalzakken uit gerecycleerd materiaal moeten bestaan. De nieuwe pmd-zakken bestaan voor 80% uit gerecycleerd plastic. Om ze te kunnen onderscheiden van de oude zakken, zijn ze voorzien van een wit treklint. De nieuwe zakken zijn dikker en scheuren daardoor ook minder makkelijk. En dat is belangrijk om ze achteraf goed uit te kunnen sorteren in de sorteerinstallatie. Om die reden kunnen enkel nieuwe zakken mee met de ophaling. 

 

Tekort zakken zo snel mogelijk weer op peil 

In december kochten heel wat Limburgers de nieuwe keukenafvalzakken. Door dit enorme succes raakte de voorziene voorraad snel uitgeput. Hoewel Limburg.net, op basis van het proefproject in Lommel, een hoeveelheid keukenafvalzakken voor 2 jaar bestelde bleek dit niet voldoende. De ingekochte voorraad van 1,6 miljoen zakken was volledig uitgeput in enkele weken tijd.

Ook de invoering van de nieuwe pmd-zakken zorgde voor een stormloop op de verschillende verkooppunten in december. Zo verkochten we meer dan dubbel zoveel pmd-zakken als gemiddeld in de voorafgaande maanden. Hierdoor ontstond er ook voor pmd-zakken een tijdelijk tekort.

Limburg.net doet haar uiterste best om het tekort in de winkels zo snel mogelijk aan te vullen. Vanaf de tweede helft van februari zullen alle zakken opnieuw beschikbaar zijn.  

 

Zijn er nog vragen, meldingen of klachten?

Veranderingen brengen heel wat vragen met zich mee. We merken dat het aantal meldingen op onze klantendienst de afgelopen maanden enorm is gestegen. Ook in de gemeenten worden heel wat vragen en meldingen gemaakt over de dienstverlening van Limburg.net. Hieronder nog eens een overzicht van de kanalen waar een melding geregistreerd kan worden.

  • Burgers maken best gebruik van het digitale meldingssysteem van Limburg.net: www.limburg.net/meldingen. De klachten zitten op die manier meteen in ons systeem en worden daardoor sneller behandeld. 
  • Gemeenten die een klacht willen melden, loggen in op de cardswebapp van limburg.net. Door dat systeem te gebruiken, komen klachten rechtstreeks terecht bij de juiste dienst binnen Limburg.net. Meldingen over een niet-ophaling komen zo meteen bij de juiste ophaler terecht. Klachten over bijvoorbeeld een defecte chip van een container worden rechtstreeks naar de klantendienst van Limburg.net gestuurd.

Het meldingssysteem biedt geen informatie om algemene of actuele vragen van burgers – bijv. over verkooppunten van pmd-zakken-  te beantwoorden. Dit soort informatie bezorgt Limburg.net rechtstreeks aan gemeenten, vaak via een FAQ. Punctuele informatie over bijvoorbeeld stakingen bij ophalers willen we in de toekomst wel melden via het aanmeldscherm van de cardswebapp. Dit project zit echter nog in de ontwerpfase. 

 

Monitoring afvalgedrag en tevredenheid door Indiville 

Midden 2021 liep er een online enquête van onderzoeksbureau Indiville in heel Limburg en Diest. Mensen kregen o.m. vragen over hun afvalgedrag, sorteerbereidheid en tevredenheid over het bestaande systeem. De resultaten van deze enquête kan u lezen op het Optimo platform (via onderstaande knop). Eind april vindt er een tweede meting plaats die specifiek zal peilen naar de impact van het nieuwe Optimo systeem. Hiervoor zullen enkel gemeenten waar het systeem werd ingevoerd worden bevraagd. Eind 2022 vindt er een derde en laatste meting plaats in heel Limburg en Diest.  

Bekijk de resultaten van de bevraging

 

Alle info verzameld op het Optimo-platform

Ook na de start van Optimo kan u op het Optimo-platform steeds de meest recente informatie vinden over het nieuwe ophaalsysteem. Daarnaast is er ook een ruim aanbod aan communicatiemateriaal voorzien. Nieuw zijn bijvoorbeeld foto’s van zakken in het straatbeeld en filmpjes over de zakken correct te sluiten. Al deze materialen kan u vrij gebruiken om uw inwoners verder te informeren over het nieuwe ophaalsysteem. 

Als u nog geen login heeft voor het online platform, stuur dan zeker een mailtje naar communicatie@limburg.net

Naar het Optimo-platform