Wat doet een archeoloog?

Via materiële bronnen probeert de archeoloog menselijk gedrag en de omgang met de omgeving in het verleden te begrijpen. Alles wat aanwijzingen kan geven hierover kan een materiële bron zijn. Dit kunnen dus bouwrestanten zijn, maar evengoed microscopisch materiaal zoals pollen of parasieten.

Opgraven is dan ook een manier om deze bronnen te verzamelen en te documenteren. Voorafgaand aan een opgraving wordt al een inschatting gemaakt van het potentieel van een terrein door middel van een bureauonderzoek. De archeoloog kijkt hierbij naar oude kaarten, foto’s, documenten en verhalen.

Respect
Je zal merken dat de werfzone afgedekt is met doeken op de hekken. Zo kunnen de archeologen en arbeiders ongestoord doorwerken. Maar ook de begraven personen verdienen respect. Ze hebben nooit vermoed nu zo te kijk te liggen.

 

afbeelding met cartoon over archeologen