Wanneer en hoe doe ik een aanvraag voor inname openbaar domein?

vrijdag 4 juni 2021

Het is niet altijd eenvoudig te weten wanneer je inname openbaar domein moet aanvragen, daarom zetten wij alles even voor je op een rij!

In deze gevallen moet je een aanvraag indienen voor het innemen van het openbaar domein:
• voor een verhuis (verhuiswagen, verhuislift, bepaalde personenauto's…)
• voor een levering van goederen (meubels, grote huishoudtoestellen...)
• voor de uitvoering van werken (renovatiewerken in en aan de woning, stockeren van bouwmaterialen zoals paletten, big bags, gedumpt puin of zand, laden en lossen van materialen…)
• voor een werfinrichting (werfkeet, container, kraan, werfvoertuigen, werftoiletten en voertuigen die tot de werf/werken behoren, reclameborden firma’s... ) voor grotere werken

Wanneer je een gedeelte van het openbaar domein wenst in te nemen (enkele parkeerplaatsen of een gedeelte van de straat) die voor het verkeer weinig of geen hinder opleveren, dan moet je minstens 2 weken vooraf een aanvraag indienen. Voor inname van het openbaar domein waarbij een afsluiting van de rijbaan noodzakelijk is, moet je je aanvraag minstens 3 weken voor datum indienen. Een inname via een spoedprocedure is eveneens mogelijk. Hiervoor contacteer je de dienst Mobiliteit.

Indien de inname op privé-domein gebeurt, moet je geen aanvraag doen.

Hoe aanvragen?
1. Je vraagt de vergunning minstens 10 werkdagen op voorhand aan via deze website.
2. Je ontvangt een mail met uitnodiging tot betaling na behandeling en goedkeuring van je aanvraag.
3. Je voert de betalingen van de inname online uit. Opgelet! Indien je niet betaalt of niet tijdig betaalt (minimum 2 werkdagen voor de datum van de inname) heb je geen vergunning voor een inname van het openbaar domein.
4. Je ontvangt jouw vergunning en de factuur automatisch na de online betaling.
5. De medewerkers van het stadswerkhuis brengen de nodige signalisatieborden minstens 2 werkdagen voor de datum van de inname zelf ter plaatse.
6. Jijzelf zet de aangeleverde signalisatieborden minimum 24 uur voor de start van de inname uit.
7. Na de inname plaats je de signalisatie aan de kant.
8. De medewerkers van het stadswerkhuis halen de signalisatieborden de eerstvolgende werkdag na het einde van de goedgekeurde inname weer op.
9. Indien je je aanvraag wenst te verlengen, doe je dit minstens 2 werkdagen voor de einddatum van de goedgekeurde inname.

De stad heeft iemand in dienst die controleert of de innames zijn aangevraagd en correct worden uitgevoerd. Het openbaar domein valt in de meeste gevallen onder het beheer van de stad,
maar in bepaalde gevallen ook van het provinciebestuur of de Vlaamse Overheid. Voor het innemen van het openbaar domein op gewestwegen, moet je een aanvraag doen bij het Agentschap Wegen en Verkeer via wegen.limburg.districtzuid@mow.vlaanderen.be of 012 39 82 60.

Meer info?

Inname openbaar domein