Waarom opgravingen?

Archeologische opgravingen gebeuren nooit als het niet absoluut noodzakelijk is. Pas als een site verstoord dreigt te worden, nemen archeologen de schop en het truweel bij de hand.

Dat is dus het geval bij de Groenmarkt. Die wordt heringericht tot een echt ontmoetingsplein, met speelse waterpartijen, tal van zitbanken en recreatieve elementen. Beleving zal centraal staan. 

Voor dat er allemaal kan komen, moeten er dus archeologische opgravingen uitgevoerd worden. In de middeleeuwen bevond er zich immers een kerkhof op de Groenmarkt. Als de archeologen het terrein vrijgeven, kunnen de herinrichtingswerken beginnen. 

afbeelding groenmarkt waterpartij