Vuurwerk (tijdens de eindejaarsperiode): wat mag en wat niet?

donderdag 24 oktober 2019

De eindejaarsperiode komt er binnenkort aan en misschien wil je wel vuurwerk afsteken bij Nieuwjaar, maar mag dat wel?

Vuurwerk, wat mag?
Sinds mei 2019 verbiedt de Vlaamse Regering het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen. Steden en gemeenten mogen hierop wel een uitzondering toestaan bij exceptionele gebeurtenissen. Nieuwjaarsnacht is zo’n uitzondering die de stad Sint-Truiden toestaat. Dit houdt in dat er enkel geluidsarm vuurwerk mag worden afgeschoten tussen 23u30 en 00u30 van oud naar nieuw.

Moet je toestemming vragen om vuurwerk af te schieten?
Er moet voor dit geluidsarm vuurwerk een toestemming van de burgemeester aangevraagd worden. Voor de nieuwjaarsnacht moet dat ten laatste op vrijdag 6 december gebeuren. Er worden geen uitzonderingen toegestaan bij een latere aanvraag.

Hoe moet je een toestemming aanvragen?
Stuur je aanvraag, gericht aan de burgemeester, naar info.evenementen@sint-truiden.be. Vergeet zeker niet de volgende gegevens te vermelden: naam en geboortedatum (de aanvrager moet meerderjarig zijn), adres- en telefoongegevens van de verantwoordelijke, datum, uur en locatie van het vuurwerk. Voeg bij je aanvraag verder foto’s en een plan van de locatie waar je het vuurwerk zal gebruiken. Je moet rekening houden met een veiligheidsperimeter (voor personen minstens 6 meter) en blusmiddelen. Stuur eveneens de aankoopbon mee bij de aanvraag. Alle aanvragen worden in een register opgenomen en ter controle doorgegeven aan de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de hulpverleningszone Zuid-West Limburg.

Waar moet je verder nog rekening mee houden?
Zorg dat je juist verzekerd bent tijdens de activiteit. Breng daarnaast zeker de buurt tijdig op de hoogte. Zo kunnen onder andere dieren binnengehouden worden. Respecteer voorts de richtlijnen van politie en brandweer (deze ontvang je bij de toestemming).

Meer info?

vuurwerk, wat mag en wat mag niet?