Vrijwilligersvergoedingen in het jeugdwerk

Dit reglement beoogt het vergoeden van kosten van de vrijwilligers in de jeugdwerkvormen: speelpleinwerkingen, de vakantiewerking jeugd sport en spel, workshops, kinderfestival Joy Joy, en soortgelijke gemeentelijke en niet-gemeentelijke initiatieven.

Onder vrijwilliger in het jeugdwerk wordt verstaan:

  • elke jongere, vanaf 16 jaar, die een begeleidende rol vervult op één van de bovenstaande initiatieven;
  • hij/zij zet zich op een actieve manier in voor de kinder- en/of jongerenanimatie op dat ogenblik;
  • hij/zij is schoolgaand of -verlatend en sluit een overeenkomst af met het inrichtend initiatief. 

Hoe aanvragen?

Download hieronder het aanvraagformulier en dien het ingevulde formulier in bij de dienst Jeugd. De uitbetaling gebeurt door storting op de rekeningnummers van de vrijwilligers. 

BijlageGrootte
PDF icon Reglement en aanvraagformulier kostenvergoeding vrijwilligers69.85 KB