Vragen? Bel met ons ContactCenter op 011 70 14 14.

vrijdag 13 maart 2020

Het ContactCenter van de stad Sint-Truiden

Het ContactCenter van de stad Sint-Truiden garandeert een klantvriendelijk onthaal en vangt vragen van burgers op en registreert ze. Een groot gedeelte van de vragen wordt rechtstreeks door de medewerkers beantwoord. Klantvriendelijkheid, snelheid, volledigheid en juistheid zijn hierbij zeer belangrijk en worden ook opgevolgd. Vragen die het ContactCenter zelf niet kan beantwoorden, worden doorverwezen naar collega's uit de andere diensten en andere overheden of organisaties.

De medewerkers van het ContactCenter vangen vragen op waarbij de burger niet weet tot wie zich te richten. Ze registreren de vraag, doen aan eerstelijnsvraagarticulatie en helpen de burger verder.

 

Bescherming van persoonsgegevens

Het lokaal bestuur Sint-Truiden hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is via de website en de informatiekanalen beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Indien u contact opneemt met het ContactCenter op het telefoonnummer 011701414, dan kan u in bepaalde gevallen persoonlijke informatie worden gevraagd. De contactgegevens en vraag worden in dat geval geregistreerd. De voorlichters van het contactcenter kunnen deze gegevens consulteren. Deze gegevens worden enkel verder meegedeeld aan de bevoegde dienst indien dit noodzakelijk is voor de verdere behandeling van de gestelde vraag.

De gegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. (privacyverklaring)

Klantencontactcenter