Voorafgaande wilsverklaring euthanasie

De voorafgaande wilsverklaring euthanasie kan je opstellen als je euthanasie wenst in het geval je in een onomkeerbare comateuze toestand komt.

De wilsverklaring euthanasie geldt enkel bij onomkeerbare coma en dit moet door een arts bepaald worden volgens de voorwaarden van de wet.

Je kan deze verklaring laten registreren bij de dienst Bevolking.

Opgelet!
Alle andere vormen van euthanasie dien je te bespreken met jouw huisarts of behandelende geneesheer. Dit geldt ook voor het afsluiten van een voorafgaande negatieve wilsverklaring.

Voorwaarden?

 • Gebruik wettelijk voorgeschreven verklaringsformulier
 • Verklaring vrij en bewust opgesteld
 • Opgesteld in bijzijn van 2 meerderjarige getuigen (waarvan er minstens één geen materieel belang heeft bij jouw overlijden: bijvoorbeeld geen erfgenaam)
 • En eventueel aanwijzen van 2 vertrouwenspersonen (beperking materieel belang geldt hier niet). 
  Opgelet! De behandelende geneesheer van de patiënt, de geraadpleegde arts en de leden van het zorgteam mogen niet als vertrouwenspersoon aangewezen worden.

 

Voor wie?
Elke handelingsbekwame meerderjarige (ontvoogde minderjarige) in het bezit van een geldig rijksregisternummer.

Geldigheid?

 • Afgelegd na 2 april 2020: onbeperkt geldig
 • Afgelegd voor 2 april 2020: 5 jaar geldig. Je moet zelf letten op de vervaltermijn en eventueel een herbevestiging van de verklaring aanvragen.

Opgelet! Je kan een verklaring altijd herzien of intrekken.

Prijs?
Gratis

 

Hoe aanvragen?

Je kan persoonlijk een afspraak maken via de afsprakenmodule en of telefonisch via het Contactcenter op 011 70 14 14.

Wat moet je doen?
Je vult de verklaring samen met jouw meerderjarige getuigen in (verplicht). Zij bevestigen dat jij de wilsverklaring vrij en bewust hebt opgesteld. Zij hebben verder geen rol te vervullen.

Indien je fysiek niet in staat bent om de verklaring zelf op te stellen of te ondertekenen, kan je een meerderjarige persoon aanwijzen die jouw verzoek schriftelijk opstelt samen met jou en de getuigen. Deze meerderjarige persoon mag geen enkel materieel belang hebben bij jouw overlijden.

Je kan eventueel 2 vertrouwenspersonen aanduiden. Indien je niet meer wilsbekwaam bent, lichten zij de behandelende arts in over de geregistreerde euthanasieverklaring.

Je gaat met deze verklaring naar de dienst bevolking, die jouw gegevens registreert en doorstuurt naar de databank van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Deze beveiligde databank is enkel raadpleegbaar door de betrokken zorgverleners op het ogenblik dat het raadplegen ervan nodig zou zijn.

Opgelet! Het is niet enkel belangrijk om de voorafgaande euthanasieverklaring te laten registreren bij de dienst Bevolking, maar ook om dit met jouw arts te bespreken!

Wat meebrengen bij aanvraag?

 • Identiteitskaart aanvrager
 • Formulier euthanasieverklaring, ingevuld en ondertekend
 • Indien van toepassing: medisch getuigschrift dat bevestigt dat de aanvrager het formulier zelf niet kan ondertekenen/opstellen

 

Wat krijg je mee bij aanvraag?

 • Ontvangstbewijs
 • Geviseerd afschrift van jouw verklaring

 

Tip?
Na jouw registratie kan je op www.leif.be gratis een leifkaart aanvragen waarop jouw wilsverklaringen (orgaandonatie, negatieve wilsverklaring, euthanasie, uitvaart, lichaam aan wetenschap schenken) vermeld zijn. Deze kaart is bedoeld om in jouw portefeuille te bewaren, zodat artsen en hulpverleners kunnen rekening houden met jouw voorafgaande zorgplanning.