Voorafgaande negatieve wilsverklaring

Een voorafgaande negatieve wilsverklaring is een persoonlijk document, waarin je aangeeft in welke gevallen je geen levensverlengende behandelingen wenst, maar enkel een comfortbehandeling.

Deze negatieve verklaring geldt enkel bij onomkeerbare toestand (bijvoorbeeld dementie, hersenbloeding, …) wanneer je zelf niet meer kan vertellen welke zorg je niet meer wenst te ondergaan.

Je kan bepaalde specifieke behandelingen weigeren in het kader van comfortzorg:

 • antibiotica
 • kunstmatige toediening vocht en voeding
 • chemotherapie
 • bestraling
 • operatie
 • kunstmatige beademing
 • reanimatie
 • nierdialyse
 • intensieve zorg
 • opname in ziekenhuis
 • enzovoort

 

Geldigheid?

 • Onbeperkt geldig
 • Verklaring op ieder moment te herzien of in te trekken

 

Wat moet je doen?
Je vult de verklaring in samen met jouw arts, zodat er geen discussie over de wilsbekwaamheid is. In tegenstelling tot de wilsverklaring euthanasie moeten er geen getuigen optreden bij de negatieve wilsverklaring.Je kan wel een vertegenwoordiger aanduiden die jouw wensen zal verdedigen als je het zelf niet meer kan.

Opgelet! Dienst bevolking registreert jouw verklaring niet. Je kan er wel een formulier negatieve wilsverklaring afhalen.

Je kan het formulier ook downloaden.
 

Wat doe je met jouw wilsverklaring?
Je bewaart de opgestelde wilsverklaring best zelf en geeft één exemplaar aan jouw vertegenwoordiger(s) en aan jouw behandelende arts(en) voor jouw patiëntendossier.
Opgelet! Ieder exemplaar dient voorzien te zijn van authentieke handtekeningen.

Tip?
Als je over een negatieve wilsverklaring beschikt, kan je gratis een leifkaart aanvragen waarop jouw wilsverklaringen (orgaandonatie, negatieve wilsverklaring, euthanasie, uitvaart, lichaam aan wetenschap schenken) vermeld zijn. Deze kaart is bedoeld om in jouw portefeuille te bewaren, zodat artsen en hulpverleners kunnen rekening houden met jouw voorafgaande zorgplanning.