Ik kan niet gaan stemmen (volmacht)

Als je niet zelf kan gaan stemmen, kan je toch je stem uitbrengen door iemand volmacht te geven om onderstaande redenen. Dit is niet verplicht omdat er geen opkomstplicht is voor de lokale en provinciale verkiezingen. Je stem laten horen is nochtans jouw manier om actief deel te nemen aan de samenleving en impact te hebben op het beleid dat jouw dagelijks leven beïnvloedt.

Je vult het volmachtformulier in en ondertekent dit samen met de volmachtkrijger. Je laat je afwezigheid bevestigen door middel van een attest, dat afgeleverd wordt door een arts, werkgever, gemeente, instituut of instelling.

Je hebt dus 2 documenten nodig: het volmachtformulier en een attest, dat je bij het volmachtformulier voegt. Het zijn dus andere regels en andere formulieren dan bij de verkiezingen van 9 juni.

Op de verkiezingsdag gaat de volmachtkrijger eerst stemmen in het eigen stembureau en daarna in het stembureau waar de volmachtgever is opgeroepen.

Voorwaarden

Iedere stemgerechtigde volmachtkrijger kan maar één volmacht hebben.

Je kan als volmachtgever een volmacht geven aan een andere kiezer uit het Vlaams gewest.

 • Hou er rekening mee dat

  • je als Belg enkel volmacht kan geven aan een Belg
  • je als niet-Belg zowel een Belg als een niet-Belg kan aanduiden als volmachtkrijger
  • én de volmachtkrijger eerst moet gaan stemmen in het eigen stembureau (kies je iemand uit Leuven, dan moet die persoon eerst in Leuven gaan stemmen om daarna voor jou een volmacht uit te oefenen in Sint-Truiden)

  Dit principe vloeit voort uit het feit dat de volmachtkrijger op de verkiezingsdag moet kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor je zelf stemgerechtigd bent.

Procedure

Je kan volmacht geven om één van onderstaande redenen, waarbij het attest specifiek vermeld dat je op 13 oktober niet kan gaan stemmen.

Redenen om volmacht te verlenenWelk attest?
Medische redenen (je kan niet naar het stembureau gaan of gebracht worden)Medisch attest (de arts, die zelf kandidaat is, mag geen attest geven)
Beroeps- of dienstredenen in buitenlandAttest werkgever (ook door leden van jouw gezin of mensen in jouw gezelschap te gebruiken)
Werken op verkiezingsdag in BelgiëAttest werkgever
Schipper, marktkramer, kermisreiziger mits voorlegging attest waaruit uitoefening van dit beroep blijktAttest burgemeester (ook voor andere leden van het gezin te gebruiken)
Vrijheid verloren wegens beslissing van het gerechtAttest directie instelling
Redenen wegens geloofsovertuigingAttest religieuze overheid
StudieredenenAttest directie onderwijsinstelling
Tijdelijk verblijf in buitenland om andere dan de hierboven vermelde redenen mits voorlegging van bewijsstukken: kopie hotelvoucher, bewijs boeking hotel via internet, kopie vliegtuigticket, …Attest burgemeester (uiterlijk de dag voor de verkiezingen)

Let op! Zelfstandigen kunnen in plaats van een attest van de werkgever elk document gebruiken, waarmee ze kunnen aantonen dat ze die dag moeten werken (een opdracht die je moet uitvoeren, een bestelling die je moet leveren, een contract dat je moet naleven, een werkschema dat je moet volgen, een reservatie van klanten…). Dat document voeg je bij het volmachtformulier.

Wanneer volmachtformulier invullen?

Dat is mogelijk tot op de dag van de verkiezingen behalve voor de formulieren waarop de burgemeester jouw afwezigheid moet bevestigen.

Voor het invullen van het attest bij een tijdelijk verblijf in het buitenland moet je uiterlijk op zaterdag 12 oktober 2024 tussen 8u en 11u30 langskomen bij het team Dienstverlening in het stadskantoor. Je kan hiervoor een afspraak maken of telefonisch via het ContactCenter op 011 70 14 14. Je bent ook welkom op vrije inloop.

Je kan de formulieren hieronder downloaden of afhalen bij het onthaal in het stadskantoor.

Team Dienstverlening is op zondag 13 oktober 2024 uitzonderlijk geopend van 8 uur tot 12 uur.

Wat meebrengen

Breng mee voor de bevestiging van jouw afwezigheid door de burgemeester:

 • bij een activiteit als schipper, marktkramer, kermisreiziger:
  • het ingevulde volmachtformulier
  • een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt
 • bij een tijdelijk verblijf in het buitenland:
  • het ingevulde volmachtformulier
  • de bewijsstukken
  • Let op! Een verklaring op eer kan bij deze verkiezingen niet ingediend worden.

Op de verkiezingsdag zelf

 • De volmachtkrijger moet eerst met de eigen papieren uitnodigingsbrief stemmen in het eigen stembureau en daarna in het stembureau waar de volmachtgever is opgeroepen.
 • De volmachtkrijger neemt mee:
  • het ingevulde volmachtformulier met bijhorend attest
  • de eigen identiteitskaart
  • de eigen afgestempelde uitnodigingsbrief (de volmachtkrijger moet eerst voor zichzelf gaan stemmen)
  • de uitnodigingsbrief van de volmachtgever

Downloads

Gerelateerde items

Naar top