Vlaamse Verbeterings- en Aanpassingspremie (VAP)

Voorwaarden

 • Woning
 • minstens 25 jaar oud
 • Inkomen (gezamenlijk belastbaar inkomen van 3 jaar voor de aanvraag )
 • < 30.640 euro voor alleenstaanden én voor samenwonenden
 • + 1.600 euro per persoon ten laste

 

Aanvraag

 • nadat de werken zijn uitgevoerd, op basis van facturen:
 • van aannemers
 • van de aankoop van materialen
 • mogen max. 1 jaar oud zijn.
 • met eigen aanvraagformulier
 • slechts 3 maal per 10 jaar, telkens voor een ander onderdeel

Verbeteringspremie
De verbeteringspremie kan niet aangevraagd worden wanneer de Vlaamse renovatiepremie verkregen of aangevraagd werd

Premie

 • vast premiebedrag per werkonderdeel (BTW inclusief)
 • factuurbedrag moet minstens het dubbele zijn van het premiebedrag

Hoe aanvragen?

Aanvaarde werken + premiebedrag

 • dakwerken: 1.250 euro
 • ramen en deuren: 1.250 euro
 • werken aan buitengevel: 1.500 euro
 • bestrijding opstijgend vocht: 750 euro
 • (enige) badkamer en WC: 750 euro
 • Elektriciteit, met keuringsattest: 750 euro
 • centrale verwarming: 1.000 euro
 • enkel hoogrendementsketel: 250 euro
 • individuele kachel type C: 250 euro
 • schouw: 500 euro

 

Aanpassingspremie
Kan aangevraagd worden als de aanvrager, partner of inwonend gezinslid minstens 65 jaar oud is

 •  premie = 50% van factuurkost, min. 600, max. 1.250 euro
 •  aanpassingswerken:
  • aan de technische installaties (oa badkamer)
  • het plaatsen van hulpmiddelen (oa traplift)
  • verbouwingen om de toegankelijkheid van de woning te  bevorderen (hellende vlakken)

 Kan slechts 1 keer aangevraagd worden.

Meer info: Wonen Vlaanderen - 011 74 22 00

Voor meer info kan je ook steeds terecht bij STEBO, of kan je voor advies terecht tijdens het vrij spreekuur in het Stadskantoor:

Download hieronder de premiegids.

BijlageGrootte
PDF icon Premiegids Stebo 2018665.91 KB