Vlaamse Renovatiepremie

Voorwaarden

 • Woning
 • enige eigendom (woning)
 • domicilie
 • minstens 30 jaar oud
 • Inkomen (gezamenlijk belastbaar inkomen van 2 jaar voor de aanvraag)
 • < 42.890 euro voor een alleenstaande
 • < 61.270 euro voor samenwonenden
 • + 3.440 euro per persoon ten laste

 

Premie
Wanneer inkomen meer dan 30.640 euro :        20 %  

Wanneer inkomen minder dan 30.640 euro:      30%

( te verhogen met 1.600 euro per persoon ten laste)

max. 10.000 euro

 • maximum bedrag per onderdeel: 2.500€/3.333€

Hoe aanvragen?

Aanvraag

 • nadat de werken zijn uitgevoerd, op basis van facturen:
 • van aannemers
 • van de aankoop van materialen
 • max. 2 jaar oud bij aanvraag
 • met aanvraagformulier
 • max. 2 aanvragen over 2 jaar per 10 jaar
 • tussen 1e en 2e aanvraag min. 1 jaar
 • per aanvraag max. 2 onderdelen

 

Aanvaarde werken (4 categorieën)

Structurele elementen van de woning
minimaal investeringsbedrag 2500 euro excl. btw

 • het funderen van de muren;
 • de afbraak van bestaande muren en de bouw van nieuwe binnen- en buitenmuren;
 • de afwerking van buitenmuren met gevelsteen, bepleistering of een gevelbekleding:
 • de behandeling van muren tegen optrekkend vocht;
 • de behandeling van ondergrondse muren tegen insijpelend vocht;
 • het voegwerk van de gevel, al dan niet gecombineerd met gevelreiniging;
 • de behandeling van de muren tegen huiszwam;
 • de afbraak van bestaande draagvloeren;
 • de opbouw van draagkrachtige vloerelementen en funderingsplaten;
 • de behandeling van houten draagvloeren tegen zwammen en insecten;
 • de natte of droge kalkbepleistering van muren en plafonds;
 • het aanbrengen of vervangen van een of meer vaste trappen in de woning.

 

Het dak van de woning
minimaal investeringsbedrag 2500 euro excl. btw

 • de afbraak van bestaande dakstructuren en de opbouw van draagkrachtige elementen;
 • de behandeling tegen zwammen en insecten;
 • het aanbrengen van het onderdak, de waterdichte bedekking en de afvoeren;
 • het aanbrengen of vervangen van de dakramen, de dakkapellen, de lichtkoepels en de schouwen;
 • de natte of droge kalkbepleistering op de onderkant van het dak.

 

Het buitenschrijnwerk van de woning
minimaal investeringsbedrag 2500 euro excl. btw

 • het vervangen van ramen en buitendeuren, voorzien van hoogrendementsglas met een warmtegeleidingscoëfficiënt voor de beglazing (Ug) van maximaal 1,1 W/m²K. De aannemer of constructeur moet op de factuur bevestigen dat aan die voorwaarde voldaan is. Voor schrijnwerk geplaatst vanaf 1 juli 2016 gelden de specifieke voorwaarden voor ventilatievoorzieningen zoals vermeld in bijlage IX van het Energiebesluit van 19 november 2010. Uw ramenconstructeur kan u hierover inlichten.
 • rolluiken en hun afwerking, als ook de ramen en/of buitendeuren vervangen worden. 

 

De technische installaties van de woning
de centrale verwarming (tot 7500 euro, excl. btw)

 • de plaatsing van een verwarmingsketel op aardgas of stookolie met hoog rendement, of een houtpelletketel om de hele woning te verwarmen. De ketel heeft een label HR+ of HR TOP (aardgas) of Optimaz of Optimaz-elite (stookolie). Voor ketels geproduceerd vanaf 26 september 2015 is het Europees label B of A vereist.
 • Alle installatieonderdelen, zoals leidingen en radiatoren, op voorwaarde dat ook de verwarmingsketel vervangen wordt;
 • de plaatsing van CO- of rookmelders;

de elektrische installatie (tot 3750 euro, excl. btw):

 • vernieuwen van de elektrische huisinstallatie
 • aanbrengen van elementen voor de verdeling van stroom en telecommunicatie in de woning
 • U moet steeds een keuringsattest van een erkend keuringsorgaan bijvoegen dat aantoont dat de installatie conform het AREI is en dat dateert van voor de aanvraagdatum.

de sanitaire installatie (tot 3750 euro, excl. btw.):

 • de vernieuwing van de bestaande sanitaire toestellen of de plaatsing van maximaal één douche, één ligbad, twee wastafels en één wc als die nog niet aanwezig zijn in de woning;

indien sanitaire toestellen geplaatst of vervangen worden komen volgende installatieonderdelen mee in aanmerking: kranen, leidingen en toebehoren voor watertoevoer en –afvoer, leidingen en toestellen voor de productie van sanitair warm water, en de natte of droge kalkbepleistering van de badkamer

Meer info: Wonen Vlaanderen - 011 74 22 00
 

Voor meer info kan je ook steeds terecht bij STEBO, of kan je voor advies terecht tijdens het vrij spreekuur in het Stadskantoor:

Download hieronder de premiegids.

BijlageGrootte
PDF icon Premiegids Stebo 2018665.91 KB