Vlaamse Renovatiepremie

Voorwaarden
Woning

 • enige eigendom (woning)
 • domicilie
 • minstens 30 jaar oud

Inkomen (gezamenlijk belastbaar inkomen van 2 jaar voor de aanvraag)

 • < 43.870 € voor een alleenstaande
 • < 62.670 € voor samenwonenden
 • + 3.510 € per persoon ten laste

Premie
Wanneer inkomen meer dan 43.870 €: 20 % *
Wanneer inkomen minder dan 43.870 €: 30% *
( te verhogen met 3.510 € per persoon ten laste)
max. 10.000 €
- maximum bedrag per onderdeel: 2.500€/3.333€
- minimum bedrag bij 30%: 1.250 €
* 31.340 € voor alleenstaanden

Hoe aanvragen?

Aanvraag
- nadat de werken zijn uitgevoerd, op basis van facturen:

 • van aannemers
 • van de aankoop van materialen
 • max. 2 jaar oud bij aanvraag

- met aanvraagformulier
- max. 2 aanvragen over 2 jaar per 10 jaar
- bij 30%: max. 2 aanvragen per 10 jaar
- tussen 1e en 2e aanvraag min. 1 jaar
- per aanvraag max. 2 onderdelen (geen beperking bij 30%)

Aanvaarde werken (4 categorieën)
1. Structurele elementen van de woning
minimaal investeringsbedrag 2500 euro excl. btw

 • het funderen van de muren;
 • de afbraak van bestaande muren en de bouw van nieuwe binnen- en buitenmuren, mogelijk gecombineerd met isolatie;
 • de afwerking van buitenmuren met gevelsteen, bepleistering of een gevelbekleding;
 • de behandeling van muren tegen optrekkend vocht;
 • de behandeling van ondergrondse muren tegen insijpelend vocht;
 • het voegwerk van de gevel, al dan niet gecombineerd met gevelreiniging;
 • de behandeling van de muren tegen huiszwam;
 • de afbraak van bestaande draagvloeren;
 • de aanbrengen van een chappe;
 • de opbouw van draagkrachtige vloerelementen en funderingsplaten;
 • de behandeling van houten draagvloeren tegen zwammen en insecten;
 • de natte of droge kalkbepleistering van muren en plafonds;
 • het aanbrengen of vervangen van een of meer vaste trappen in de woning.

2. Het dak van de woning minimaal investeringsbedrag 2500 euro excl. btw

 • de afbraak van bestaande dakstructuren en de opbouw van draagkrachtige elementen, mogelijk gecombineerd met isolatie;
 • de behandeling tegen zwammen en insecten;
 • het aanbrengen van het onderdak, de waterdichte bedekking en de afvoeren;
 • het aanbrengen of vervangen van de dakramen, de dakkapellen, de lichtkoepels en de schouwen;
 • de natte of droge kalkbepleistering op de onderkant van het dak.

3. Het buitenschrijnwerk van de woning
minimaal investeringsbedrag 2500 euro excl. btw

 • het vervangen van ramen en buitendeuren, voorzien van hoogrendementsglas met een warmtegeleidingscoëfficiënt voor de beglazing (Ug) van maximaal 1,0 W/m²K. De aannemer of constructeur moet op de factuur bevestigen dat aan die voorwaarde voldaan is. Voor schrijnwerk geplaatst vanaf 1 juli 2016 gelden de specifieke voorwaarden voor ventilatievoorzieningen zoals vermeld in bijlage IX van het Energiebesluit van 19 november 2010. Uw ramenconstructeur kan u hierover inlichten.
 • rolluiken en hun afwerking, als ook de ramen en/of buitendeuren vervangen worden.

4 De technische installaties van de woning
4.1 de centrale verwarming (tot 7500 euro, excl. btw)

 • de plaatsing van een verwarmingsketel op aardgas of stookolie met hoog rendement, of een houtpelletketel om de hele woning te verwarmen. De ketel heeft een label HR+ of HR TOP (aardgas) of Optimaz of Optimaz-elite (stookolie). Voor ketels geproduceerd vanaf 26 september 2015 is het Europees label B of A vereist.
 • Alle installatieonderdelen, zoals leidingen en radiatoren, op voorwaarde dat ook de verwarmingsketel vervangen wordt;
 • de plaatsing van CO- of rookmelders;

4.2. de elektrische installatie (tot 3750 euro, excl. btw):

 • vernieuwen van de elektrische huisinstallatie
 • aanbrengen van elementen voor de verdeling van stroom en telecommunicatie in de woning
 • U moet steeds een keuringsattest van een erkend keuringsorgaan bijvoegen dat aantoont dat de installatie conform het AREI is en dat dateert van voor de aanvraagdatum.

4.3. de sanitaire installatie (tot 3750 euro, excl. btw.):

 • de vernieuwing van de bestaande sanitaire toestellen of de plaatsing van maximaal één douche, één ligbad, twee wastafels en één wc als die nog niet aanwezig zijn in de woning;
 • indien sanitaire toestellen geplaatst of vervangen worden komen volgende installatieonderdelen mee in aanmerking: kranen, leidingen en toebehoren voor watertoevoer en –afvoer, leidingen en toestellen voor de productie van sanitair warm water, en de natte of droge kalkbepleistering van de badkamer

Meer info: Wonen Vlaanderen - 011 74 22 00

Download hieronder de premiegids.

BijlageGrootte
PDF icon Premieboekje 20211.05 MB